09 Ekim 2015 Cuma 09:43
Çocuk Yardım Parası Ödenmeye Başlandı Peki Nasıl alınır?
banner230
 Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlayacaktır.

 

Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

 

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.

 

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.

 

Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.

 

Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan 144 ve 183 nolu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.

Kamuoyunda ''Torba Kanun'' olarak bilinen ve içeriğinde pek çok yeni düzenlemeyi bulunduran ''Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa'', 7 Nisan 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kanunla ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi''ne yeni bir madde eklenerek ''doğum yardımı'' uygulaması yasalaşmıştı.

 Kanunda bildirilen tarihe göre ''doğum yardımı'' uygulaması,yürürlüğe giriyor.

 Çocuğu olan ailelere yönelik ilk kez gerçekleşecek 'doğum yardımı' uygulaması hayata geçti. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında çocuk sahibi olan Türk vatandaşlarına verilecek.

 

* NE KADAR ÖDENECEK?:

 

Kanun kapsamında ailelere canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 TL tutarında doğum yardımı yapılacak.

 *BAŞVURU NEREYE?:

 Doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar bugünden itibaren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurt dışındaki konsolosluklara başvurabilecek. Kamuda çalışanlar kurumlarına başvuracak.

 * NASIL ALINACAK?:

 15 Mayıs 2015'ten itibaren doğan her çocuk için bir defa verilecek olan doğum yardımı parası, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden kişinin T.C. kimlik numarasını belirtmesiyle alınabilecek. İlk ödeme Haziran'da yapılacak.

 

* KİM ALACAK :

 

Doğum yardımı 'annenin sağ' ve 'Türk vatandaşı' olması durumunda anneye yapılacak. Yardım zorunlu hallerde bakanlığın izniyle babaya da ödenebilecek.

 * ÖNCEKİ ÇOCUKLARA BAKILACAK MI?:

 Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015'te ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek ancak çocuk sırasının tespitinde, 15 Mayıs 2015'ten önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dahil edilecek.

 * KESİNTİ VAR MI?:

 Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

 * SÖZLEŞMEDE VARSA NE OLACAK?:

 

Yasada, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlarla ilgili de düzenleme yer alıyor. Buna göre, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenecek.

 

* HAKSIZ ÖDEMEDE NE YAPILACAK?:

 Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye göre hesaplanacak faiz ile iade edilmesi istenecek. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde yasal yollarla takip ve tahsil edilecek.

 PARAYI 2 BAKANLIK ARTIRACAK

 Doğum yardımı kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL ödenecek. Ancak bu tutarlar hep aynı kalmayacak. İlerleyen zamanlarda artırılacak. Yasaya göre, bu tutarları artırmaya Aile ve Sosyal Politikalar ve Maliye Bakanlığı birlikte karar verecek. Doğum yardımı ödemeleri, Aile Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Ödemede 'Kimlik Paylaşım Sisteminde' yer alan nüfus kayıtları esas alınacak.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESi İÇİN TIKLAYINIZ...

 Kanun kapsamında Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 lira tutarında doğum yardımı yapılacak.

 

Doğum yardımı almak isteyen vatandaşların başvuruları 15 Mayıs'tan itibaren alınacak. Başvurular aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve yurt dışında konsolosluklara yapılacak.

 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler ise başvurularını ilgili kurumlarına yapacak.

 İlk doğum yardımı ödemelerinin, haziran ayında yapılması bekleniyor.

 Öncelikle anneye verilecek

 Doğum yardımı ''annenin sağ'' ve ''Türk vatandaşı'' olması durumunda anneye yapılacak. Bu yardım Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek.

 Ödemede ''Kimlik Paylaşım Sisteminde'' yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

 

Sıralamada önceki çocuklar da dikkate alınacak

 Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dahil edilecek.

 Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, doğum yapan annelere yardım sisteminin tamamlandığını 15 Mayıs'tan itibaren başvuruların alınacağını açıkladı. İslam ayrıca yetim, öksüz ve muhtaç asker çocuklarına bağlanacak olan aylığın Haziran'dan itibaren verilmeye başlanacağının müjdesini verdi.

 Çocuk yardımı ve asker aylığı bu ay başlıyor

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 15 Mayıs'tan itibaren başvuruları alınan ''doğum yardımı'' ile ilgili hizmetlerin, hızlı ve etkin olarak sürdürülmesi için tüm kuruluşların gerekli desteği sağlaması gerektiği talimatını verdi.

 İslam, yayımladığı ''Doğum yardımı uygulaması'' konulu genelgede, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen madde doğrultusunda uygulanmaya başlanan ''doğum yardımı'' kapsamında başvuruların 15 Mayıs'tan itibaren alınmaya başlandığını hatırlattı.

 Doğum yardımı başvurularının il müdürlüklerine ve sosyal hizmet merkezlerince alındığını bildiren İslam, hizmetin hızlı ve etkin sürdürülmesi için tüm kuruluşların gerekli desteği sağlaması gerektiği talimatını verdi.

 Genelgeye göre, başvuru dilekçeleri il müdürlüklerine gönderilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca da alınabilecek.

 Bu vakıflar, doğum yardımı için başvuruda bulunan vatandaşın başvuru dilekçesini eksiksiz ve doğru doldurulduğunu kontrol ederek, yeni doğan çocuğa ait nüfus cüzdanı örneğini bulundukları il müdürlüğüne aynı gün içinde ivedilikle gönderecek.

 

- 15 Mayıs 2015'ten önce doğanlar için verilmeyecek

 

Genelgede, başvuru dilekçelerinin alınması sırasında dikkat edilecek hususlara da yer verildi.

 

Buna göre, doğum yardımı 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmeyecek.

 

Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayıs 2015'ten önce doğmuş çocuklar sayılacak.

 

Doğum yardımı, annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye ödenecek. Ancak başvurular, anne adına baba ya da kanuni temsilci tarafından da yapılabilecek.

 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacak.

 

Öte yandan, doğum yardımı almak isteyen vatandaşlar başvuru dilekçesiyle, ''Hakkında gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını, beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu, gerçek dışı beyanda bulunması veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet vermesi halinde, yersiz ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte alınan ödemeyi bir ay içinde iade etmeyi, gerçek dışı beyanda bulunması veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması durumunda hakkında TCK'nın ilgili maddeleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmasını'' kabul ve taahhüt ettiğini belirtiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 15 Mayıs'tan itibaren başvuruları alınan ''doğum yardımı'' ile ilgili hizmetlerin, hızlı ve etkin olarak sürdürülmesi için tüm kuruluşların gerekli desteği sağlaması gerektiği talimatını verdi.

Son Güncelleme: 09.10.2015 09:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Serpil 2016-09-02 13:01:25

Benimde 3 tane çocuğum var yaşları 2011 2013 2015 evim kira eşim çalışıyor sadece sizden cevap bekliyorum numaram 05346226342

Misafir Avatar
MSS 2016-11-17 12:16:22 @Serpil

Son doğumunuzu 15 Mayıs 2015ten sonra yaptıysanız alabilirsiniz (3 çocuk için toplam 600 TL), ancak 15 Mayıstan önce doğduysa alamazsınız. Bu tarihten sonra bir çocuğunuz olması halinde başvurursanız 600 TL alabilirsiniz. Almak için aşağıda internet adresini ilettiğim dilekçeyi doldurarak bulunduğunuz yere en yakın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmanız yeterlidir.

http://www.aile.gov.tr/duyurular/dogum-yardimi-hakkinda-bilgilendirme

Beğenmedim! (0)
Avatar
Mıdya 2016-10-18 18:56:01

Benim uç çocuğum var yaşları 2010 2011 2012dir ve kasım 2016 yeni Doğumum olacak evim kira eşim doğru düzgün çalışmıyor ayağından rahatsız bende çalişmıyorum sizden cvp bekliyorum numaram 05369641273 iyi günler dilerim.

Misafir Avatar
MSS 2016-11-17 12:14:12 @Mıdya

Evet alabilirsiniz (4 çocuk için toplam 600 TL alabilirsiniz), doğumunuzu gerçekleştirdikten sonra aşağıda internet adresini ilettiğim dilekçeyi doldurarak bulunduğunuz yere en yakın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmanız yeterlidir.

http://www.aile.gov.tr/duyurular/dogum-yardimi-hakkinda-bilgilendirme

Beğenmedim! (0)
Avatar
Yasin 2016-10-31 13:06:06

Benim 3 tane çocuğum var yaşları biri 2008 doğumlu diğer iki çocuğum 2016 doğumlu şoförüm çalışma süreklilik yok bu durumda eşim çocuk yardımı alırmı sizden cvp bekliyorum lütfen 05386150272

Avatar
HATİCE 2016-12-06 23:05:08

YEŞİLKARTLIYIZÇOCUKPARASİALABİLİRMİYİM

Avatar
Meral 2016-12-07 21:47:34

Benimde 2015 doğumlu kizim var yaşlı bi teyzenin yanında kalıyorum cevap bekliyorum 05359560132

Avatar
Emine 2016-12-25 00:06:33

2006 ve 2007 tarihinde doğan 2 tane oğlum var. Rabbim nasip ederse 2017 de Mart sonu ikizlerim olacak diğer çocuklarım içinde yardım alabiliyormuyum acaba çalışmıyorum doğum parası alabilirmiyim 05536204349 lütfen cevap bekliyorum

Avatar
Mukadder çakmak 2016-12-28 10:35:22

26 05 2016 tarihinde doğum yaptım ama doğum yardımı almayı unuttum şimdi başvurmam alabilirmiyim?

Avatar
Mukadder çakmak 2016-12-28 10:39:18

Çok acil cevap bekliyorum lütfen