SSK ne zaman emekli olabilirim sorusu oldukça yoğun ve tüm yetişkin hayatları boyunca sigortalı olarak çalışan kişilerin her daim cevabını merak ettiği bir konudur. Emeklilik belli başlı şartları yerine getirmiş tüm çalışan kişiler için geçerli olan ve tercihe bağlı bir çalışmama halidir. Bu durum için Sosyal Güvenlik Kurumu bazı kriterler koymuştur ve çalışanlar bu kriterlere uyduğu takdirde emekliliğini ve emekli maaşını isteme hakkına sahip olmaktadırlar. Emekli olma kriterleri kadın ve erkek çalışanlar için farklılık gösterse de tüm çalışanların uyması gereken bazı kurallar vardır. Şöyle ki; öncelikle emekliliğini isteyen kişilerin yasalar ile belirlenmiş yaş sınırına ulaşmış olması gerekmektedir. Bu yaş sınırına ulaşmış kişi mutlaka çalıştığı süre boyunca primlerini ödemiş olmalı ve bağlı oldukları sigorta türünün belirlediği sigorta süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Tüm bu ana maddeleri yerine getiren kadın ya da erkek tüm çalışanlar emekli olabilmektedirler.
Emeklilik İçin Sigorta Süresi Nasıl Ayarlanır
SSK ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabı için öncelikle sigorta süresinin ne olduğu ve nasıl hesaplanması gerektiği bilinmelidir. Teker teker açıklar isek:
  • Sigorta süresi; bu sigorta süresi, kişinin sigortalı bir işe girdiği tarih ve emeklilik zamanı arasındaki geçmiş süreyi kapsamaktadır. Emekli olan çalışan kimse, Sosyal Güvenlik Kurumu’na emeklilik dilekçesini ulaştırmak durumundadır. Aksi halde bu süre hesaplanmaz. Çalışma ve emeklilik arasında geçmiş zamanının tümünde prim ödeme ya da çalışma şartı aranmamaktadır.
  • Sigorta süresinin hesabı ise; kişi sigortalı işe giriş tarihi ile emeklilik dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaştırdığı tarihini birbirinden çıkardığında bu sigorta süresini hesaplamış olur. Bu işlemi yaparken unutulmaması gereken, çıkarılan sayı ay ve gün açısından daha büyük olduğu için tüm çıkartma işlemi de buna uygun olarak yapılmalıdır.
Prim günlerine gelir isek, sigortalı olma süresi ve yaşa bağlı olan prim gün sayısı, sigortalandığınız güne ve emeklilik konumunuza göre farklılaşabilmektedir.
Tarihlere Göre Emeklilik Hesabı Nasıl Yapılmaktadır
Bu soru SSK ne zaman emekli olabilirim cümlesini de içine almaktadır. Emekli olma hesaplaması kadın ve erkek çalışanlar, sigortalı olma tarihi gibi etkenleri de içine almaktadır. Buna göre; 08.09.1999 tarihi öncesinde sigortalı olan tüm çalışanlar ne kadar erken sigorta kapsamına alınmış ise doğru orantılı olarak o kadar emeklilikleri kolaylaşmaktadır.  8.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri içerisinde ve en son da 30.04.2008 tarihinden sonra emekli olanlar için yaş ve prim şartları değişkenlik göstermektedir.