İhsan Fazlıoğlu ‘Kendini Aramak’ isimli kitabında ‘İnsan Olmak İşte Bütün Mesele’ başlığı altında kaleme aldığı makalesinde Oryantalist Gibb’in: (İslam dünyasını kastederek): “Onların her şeyini mahvettik; felsefelerini, dinlerini… Artık hiçbir şeye (tam olarak) inanmıyorlar. (Meydana gelen şüpheden dolayı) İçlerinde sosuz bir boşluk açıldı. Anarşinin ya da intiharın eşiğindeler.” Dediğini ifade eder. 
Tüm Müslümanlar olarak, aramızdaki ihtilafların nasıl ve nereden kaynaklandığını bu sözden dolayı iyi düşünelim. Maalesef bu tür müsteşriklerin tesirinde kalan insanlarımızın (Bilim adamlarımızın)varlığını da bilmeliyiz. Unutmayalım ki, bu millet yanlış üzerinde ittifak etmez. Yanlış yapanlar dün olduğu gibi bugün de olacaktır. Bizler kendi değer ve kıymetlerimizi/kıymetlilerimizi önemseyelim. Onları önceleyelim. Hesabi değil, hasbi olarak birbirimizi sevelim sayalım. Biz buna değeriz. İçten ve dıştan kardeşliğimize halel verecek olanlara fırsat vermeyelim. İyi düşünüp iyi bakmak varken, neden kötü düşünüp kötü bakalım ki. Hem neden bizi birbirimize düşürmek isteyen yabancıların oyununa gelelim ki. 
Kişi ve olaylara basiretle bakalım.