Sigorta hakemliği ve bilirkişiliğine ilişkin esaslar düzenlendi

ANKARA (AA) - Sigorta hakemliği ve bu alanda bilirkişilik yapmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar belirlendi.Hazine ve Maliye Bakanlığının Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi...

Sigorta hakemliği ve bilirkişiliğine ilişkin esaslar düzenlendi
banner230

ANKARA (AA) - Sigorta hakemliği ve bu alanda bilirkişilik yapmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigorta hakemliği yapmak için sigorta hukukunda en az 5 yıl veya sigortacılıkta en az 10 yıl kesintisiz deneyim sahibi olunması gerekecek.

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlar sigorta hakemliği için Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilecek.

Sınav, itiraz hakem heyetinde yer almak isteyenlerle diğer hakem adayları için ayrı ayrı yapılacak. Bakanlık, gerek görülen hallerde sigorta hakemleri için sınav mecburiyetini kaldırabilecek.

Sonuçları Sigortacılık Eğitim Merkezince açıklanacak sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylardan puan sıralamasına göre o yıl için Bakanlıkça belirlenen kontenjan kadar aday başarılı sayılacak.

Uygun görülenler sigorta hakemliği listesine kaydedilmek üzere Sigorta Tahkim Komisyonuna bildirilecek.

Hakemliğe devam edilebilmesi, atanma tarihinden itibaren her 5 yılda bir Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığının görüşleri de dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye bağlı olacak.

Sigorta hakemleri başka işle iştigal edebilecek.

- Bilirkişilik şartları da belirlendi

Bakanlığın Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bilirkişiler, görevlerini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirecek.

Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakemlik sıfatının gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmayacak.

Çözümü, uzmanlığı özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamıyla sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemeyecek.

Bilirkişi, bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek her türlü davranış ve ilişkiden uzak duracak.

Bilirkişi olmak isteyenler Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuracak, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğu tespit edilenler başvuru yapamayacak. Müracaatları uygun görülenler, Bakanlıkça belirlenen mesleki sorumluluk sigortası poliçesini sunmaları halinde bilirkişi listesine ve sicile kaydedilecek.

Yönetmelik 4 ay sonra yürürlüğe girecek.

YORUM EKLE