Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Açıklandı

Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yılsonuna göre 2,4 milyar dolar azalarak 165,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2015 ‘Özel Sektörün...

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Açıklandı
banner230
Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yılsonuna göre 2,4 milyar dolar azalarak 165,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2015 ‘Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu’ istatistiklerini açıkladı. Buna göre; özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yılsonuna göre 2,4 milyar dolar azalarak 165,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 649 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 812 milyon dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 458 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 57 milyon dolar artışla 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 5,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 88,8’ini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yılsonuna göre 3,3 milyar dolar; yüzde 11,2’sini oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 38 milyon dolar azaldığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Şubat sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yılsonuna göre 1 milyar dolar azalarak 31,7 milyar dolar; Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 365 milyon dolar azalarak 20,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 165,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3’ünün dolar, yüzde 30,4’ünün euro, yüzde 5,6’sının Türk Lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Şubat sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 48,7’ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 80,3 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 56,0’ı hizmetler sektörü, yüzde 43,5’i sınaî sektörler ve yüzde 0,5’i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.
Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2014 yılsonuna göre 1,9 milyar dolar azalarak 42,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2014 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar azalırken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 591 milyon dolar artış gösterdi. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 42,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 58,4’ünün dolar, yüzde 33,0’ının euro, yüzde 8,2’sinin Türk Lirası ve yüzde 0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.
YORUM EKLE