02 Kasım 2015 Pazartesi 07:25
17 Ekim 2015 Tarihli SRC Belgesi Sınav Sonuçları Açıklandı Mı?
banner230
'Sürücü' kelimesinin kısaltılmışı olan src,başka bir adıyla mesleki yeterlilik belgesi sınavı 17 Ekim 2015 tarihinde yapılmıştı.Bu sınavı geçmek için adayların alması gereken puan 100 üzerinden 60 puan.Yani 50 soruluk sınavdan 30'unun dopru yapılması yeterli olacak.Sınav sonuçlarını öğrenmek için ise kurumlara gitmenize gerek yok.İnternetten sonuçları öğrenebilirsiniz.E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamada E-devlet şifresi gerekmektedir.Eğer E-Devlet şifreniz yoksa PTT'den temin edebilirsiniz.SRC belgesi sınav sonuçları sınavdan yaklaşık 15-20 gün sonra açıklanmaktadır.Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

SRC BELGESİ SINAV SONUÇLARINI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

SRC belgesi, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan bir belgedir. Başka bir anlatımla karayolu taşımacılığı kapsamında faaliyet gösteren ve gösterecek olan tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

Çeşitleri ve Kullanım Alanları

SRC belgelerini 5 çeşit olarak nitelendirebiliriz. SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ve SRC5 olmak üzere yapılan işin niteliği gereği değişik özellikteki ticari araç sürücüleri için farklı SRC belgeleri öngörülmüştür. SRC1, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ve yapacak olan sürücüler için alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesidir. SRC2 ise yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler için öngörülen zorunlu bir belgedir. Hemen belirtelim ki SRC1 belgesi alan ticari araç sürücüleri SRC2 belgesini de almış sayılırlar. Ayrıca başvuru yapıp SRC2 belgesi almalarına gerek yoktur. Bunun dışında uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapacak sürücülerin zorunlu olarak alması gereken belge ise SRC3tür. Eşya kargo taşımacılığının yurtiçinde yapılacak olması durumunda ise söz konusu ticari taşıt sürücüleri SRC4 belgesi alarak zorunlu mesleki yeterlilik belgesine sahip olurlar. SRC1 ve SRC2 belgelerinde olduğu gibi aynı şekilde SRC3 belgesi alan ticari taşıt sürücüsü de SRC4 belgesi almış sayılmaktadır ve SRC3'e sahip olanlar açısından ayrıca SRC4 belgesi alma gereği yoktur. Son olarak bir de tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için SRC5 belgesi öngörülmüştür. Her türlü tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin SRC5 belgesi alma zorunluluğu vardır.

SRC Eğitiminin İstisnası

SRC belgelerini almak için sürücülerin belirli bir eğitimden geçmeleri ve bu eğitimden sonra girdikleri sınavda gerekli görülen notu elde etmiş olmaları gerekmektedir. Bu durumun istisnası olarak bazı şartları taşıyan sürücüler için sınavsız SRC belgesi alma hakkı tanınmıştır. 25.02.2006 tarihinden önce en az 3 yıllık (en az 24.02.2003 başlangıç tarihli) C veya D sınıflı ehliyete sahip olanlar, SRC3 veya SRC4 belgesinden istediğini talep edebilirler. 25.02.2006 tarihinden önce en az 3 yıllık (en az 24.02.2003 başlangıç tarihli) E sınıfı ehliyete sahip olanlar, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 belgelerinden istediğini talep edebilirler. C,D,E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birisine sahip olmayanlar ise, sosyal güvenlik kurumlarından alınmış,çalıştığı işyeri, ünvanı ve sürelerinin belirtildiği yazı veya ticari taşıt kullanma belgesinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Sınavsız başvuru açısından SRC belgelerinin son başvuru tarihi 31.12.2008'dir. Bu istisnalar kapsamında olmayan sürücülerin ise SRC belgelerinden herhangi birisini almak için öngörülen eğitimi aldıktan sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından açılan sınavlara girmeleri gerekmektedir.

Kanun Hükmü

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan "Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği" yürürlüğe girdiğinden "Araç sahibi olsun veya olmasın, ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır. SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücülerinin araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

SRC Alma Süreci

SRC belgelerinden herhangi birini almak için başvuru yapmak isteyen sürücülerin 4 günlük SRC eğitimine katılmaları gerekmektedir. Bu eğitimine katılan sürücülere eğitimlerini tamamladıktan sonra kayıt oldukları kurs tarafından eğitimi tamamlama belgesi verilir. Bu belge ile Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu sınava girilir. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin SRC belgeleri Bakanlık tarafından kişilerin adreslerine postalanır. SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 60 puandır.

Aranılan Şartlar ve Eğitim Programı

SRC belgeleri için öngörülen eğitim programları ve aranılan şartlar da farklılık arz etmektedir;

SRC1 Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan ya da yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olup 26 yaşından gün almak gereklidir. Ayrıca B-C-E-D sınıfı ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir. Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı da aranmaktadır. Bu şartları sağlayan sürücüler, ilgili kurumlarca istenilen belgelerle birlikte (Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe, gerekli sürücü belgesi fotokopisi,nüfus cüzdanı fotokopisi,tahsil durumunu gösteren belge..) SRC1 belgesi başvurusunda bulunabilirler. SRC1 belgesi için sınav öncesi alınacak eğitimde trafik kuralları ve cezalar, çalışma ve dinlenme süreleri, turizm taşımacılığı, harita okuma bilgisi ve ilkyardım gibi dersleri de içeren çeşitli dersler toplam 32 saat boyunca verilir. Derslere katılım zorunludur. SRC1 belgesi alan sürücüler minibüs,otobüs,midibüs, taksi ve benzeri yolcu taşıyan araçlar kullanabilirler.

SRC2 Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan ya da yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Mesleki yeterlilik belgesi almak için de SRC1 belgesi için gerekli olan şartlar aranmaktadır ve sınav öncesi verilen dersler de hemen hemen aynıdır. SRC1 eğitiminden farklı olarak; gümrük,tır ve kaçakçılık mevzuatı eğitimi SRC2 belgesi için verilen eğitimde yer almamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi SRC1 belgesine sahip olan sürücüler SRC2 belgesi almış sayılırlar. Bu yüzden SRC1 belgesi sahiplerinin ayrıca SRC2 belgesi almalarına gerek görülmemiştir.

SRC3 Uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapan ya da yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki yeterlilik belgesidir.Belgeyi almak için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olup 19 yaşından gün almak gereklidir. B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir. Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı SRC3 belgesi için de aranmaktadır. SRC3 belgesi sınav öncesi eğitiminde güvenli sürüş teknikleri, araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı, harita okuma bilgisi ve ilkyardım eğitimi gibi dersleri de kapsayan çeşitli dersler verilmektedir. Söz konusu eğitim sonunda girilen sınavda SRC3 belgesi almaya hak kazanan sürücüler kamyon, tır, panelvan, pikap, kamyonet vb. yük taşıyan araçları kullanabilirler.

SRC4 Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı yapan ya da yapacak sürücülerin alması zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Belgesi için de SRC3 belgesi için aranan şartlar geçerlidir. Eğitim sürücinde alınan dersler de 1-2 ders dışında aynıdır. SRC3 belgesi bulunan sürücüler SRC4 belgesini de almış sayılırlar. SRC4 belgesi bulunan sürücüler de kamyon, tır, pikap, panelvan ve kamyonet gibi yük taşıyan araçları kullanabilirler.

SRC5 belgesi almak için de en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır. Ayrıca tehlikeli madde taşırken kullanılacak aracın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olma şartı vardır. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları da gerekmektedir. Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı bu belge için de aranmıştır.

Cezalar

Ayrıca belirtmek gerekir ki 63 yaşından gün alanlar SRC belgesi alamaz, yani ticari araç kullanamazlar. Gerekli şartları sağlamalarına rağmen SRC belgesi bulunmaksızın ticari araç kullanan sürücüler ve araç sahipleri hakkında da kanunun öngördüğü cezai müeyyideler uygulanır. SRC belgesi olmayan sürücüye 291 TL firmaya ise 731 TL'dir.

Src Sınavları

Src belgesi için T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan 50 soruluk sınavda en az 60 puan almanız gerekmektedir. 50 sorunun 30'una verilen doğru cevap 60 puan almak için yeterlidir. 60 ve üzerin puan alan adaylar src belgesi almaya hak kazanırlar.[1]


Son Güncelleme: 02.11.2015 09:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmet kılavuz 2015-10-29 18:13:00

27 haziranda src 4 e girdim on gün sonra açıklandı . şimdi src2 ye girdim 12 gün oldu açıklanmadı. seçim midir sebebi diye düşünmüyor değilim

Avatar
Abdil haciömeroglu 2015-10-29 11:35:26

Src 4

Avatar
emrah rüzgar 2015-11-01 11:28:34

src 4 17 ekim bekliyoruz

Avatar
ramazan dengul 2015-11-01 19:50:16

src sinav sonuci 17 ekim

Avatar
turgut 2015-11-05 17:18:12

Slc sınav sonuçlarını görmek istiyorum

Avatar
masar 2016-02-17 21:55:11

6şubat 2016 src aciklandimmmli