banner271

İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programı Katılımcıları Ve İşverenlere Müjde

İşbaşi Eğitim Programı Katılımcılarına Aylık Olarak Net Asgari Ücrete Kadar Ödeme Yapılacak. Program Sonunda Bu Katılımcıları İstihdam Eden İşverenler 48 Aya Kadar Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanabilecek.

İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programı Katılımcıları Ve İşverenlere Müjde
banner230
İşbaşı Eğitim Programı Katılımcılarına aylık olarak net asgari ücrete kadar ödeme yapılacak. Program sonunda bu katılımcıları istihdam eden işverenler 48 aya kadar sigorta prim teşvikinden faydalanabilecek.
Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, yaptığı açıklamada; “2 Nisanda Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan ‘Yeni İstihdam ve Teşvik Paketi’ kapsamında, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu’nun 10 Nisan 2015 tarihli kararı ile işbaşı eğitim programı katılımcılarına programa devam ettikleri her fiili gün için ödenen 25 TL katılımcı zaruri gideri 36,50 TL’ye yükseltildi. Bundan böyle işbaşı eğitim programı katılımcıları bir ay boyunca programa 26 gün devam ederlerse net asgari ücrete eşit olarak 949 TL alacaklar. Ayrıca müstehaklık durumlarına göre katılımcıların genel sağlık sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de Kurumumuzca ödeniyor. Kurumumuz tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir” dedi.
Program kapsamında Aydın’da yapıla çalışmalar hakkında da bilgiler veren Terzi, “Bu kapsamda işsizlerimizin ve özellikle her kademedeki yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin mesleki deneyim eksikliğini gidermek ve işverenlerimizin de istihdam etmeyi planladıkları kişileri iş başında tanımaları ve kendilerinin eğitmeleri için tasarlanan ve 2009 yılından itibaren yürütülen İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kurumumuzun aktif işgücü hizmetleri kapsamında en önem verdiği programlar arasında yer almaktadır. İl Müdürlüğümüzce de bu programlara ağırlık verilmekte olup, yılbaşından bugüne kadar 693 kişinin işbaşı eğitiminden faydalanması sağlanmıştır. Yaklaşık 250 işveren bu programdan faydalanmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler vb. işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedir. En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenebilen program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunuyor. Yeni İstihdam ve Teşvik Paketi kapsamında yapılan bir diğer düzenleme ile 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak kaydıyla Kurumumuz tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında işe alınması ve işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması şartıyla işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 30 Haziran 2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanacaktır” diye konuştu.
İŞKUR’DAN İŞVERENLERE DAVET
İş verenleri imkandan faydalanmaya davet eden Terzi, şöyle konuştu: “İşverenleri bu programdan faydalanarak istihdamın artmasına katkıda bulunmaları için Kurumumuza bekliyoruz. İşsizleri de işbaşı eğitim programlarımıza katılmaya davet ediyoruz. Özellikle yükseköğretim öğrencilerinin bu programlara katılımlarını arttırmayı hedefliyoruz. Öğrenciler zorunlu veya gönüllü stajlarını İşbaşı Eğitim Programları ile yapabilecek, bu sayede staj yaparken gelir elde etme imkânına sahip olarak sağlık hizmetlerinden de yararlanabileceklerdir. İşverenlerin program kapsamında herhangi bir maddi yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak işverenler kendileri isterse program katılımcılarına İŞKUR’un günlük verdiği cep harçlığına ilave olacak şekilde ödeme yapabilme imkânına da sahip olabiliyor”
YORUM EKLE