Çocuk ve Ergenlerde Stres Yönetimi

Stres, bireyin belirli talep ve olaylarla baş edememe konusunda gösterdiği doğal bir tepkidir. Baş etme becerilerini geliştirmek için adımlar atılmadığında, durum süreğen hale gelebilir. Kontrolsüz, uzun süreli stres, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarının gelişimine zemin hazırlar.

Çocuk ve ergen grubuna kıyasla yetişkinler, kendilerini ifade etme ve stres yönetimi konusunda daha başarılıdır. Çocuk ve ergen grubu ise bu konuda desteklenmeye ihtiyaç duyar. İşlevselliği bozmayan düzeydeki stres tüm bireyler için motive edicidir. Ancak çocuğun yönetemediği düzeyde stres duyması; sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini olumsuz olarak etkilemektedir ve bununla birlikte güvenlik ve emniyet konularını gündeme getirmektedir.

Küçük yaş grupları için okul, arkadaş edinme, zorbalıkla başa çıkmayı öğrenme, evde gerginliğin olması, aile içi uyumsuzluk ve boşanma süreçleri yaygın stres kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte olumlu sayılabilecek değişiklikler bile zaman zaman çocuk için bir stres faktörü olabilmektedir. Ergen yaş grubunda ise; okul, sosyal ilişkiler, akranlar arasındaki baskı ve uyum süreçleri strese neden olan faktörlerdendir.

Çocuk ve Ergen Grubunda Görülen Stres İşaretleri:

Sinirlilik ve Öfke: Stres düzeyi yüksek çocuk ve ergenlerde, daha çabuk sinirlenme ve tartışmaya açık olma durumu görülür.

Davranışsal Değişimler: Ani davranışsal değişiklikler yüksek stres düzeyinin bir işareti olabilir. Her zaman konuşarak orta yolu bulduğunuz çocuğunuzun bir anda sizinle iletişimi kesmesi ya da aktif ve sosyal olan bir ergenin evinden ayrılmak istememesi bu değişimlere örnek olabilir.

Uykuda Değişiklikler: Çocuk veya ergenin sık sık yorgun hissettiğini dile getirmesi, normalden daha fazla uykuya ihtiyaç duyması ya da uykuya dalma güçlüklerinin olması stresin işareti olabilir.

Sorumlukları İhmal Etme: Çocuğun sorumluluklarını unutması ya da ertelemeye olan eğiliminin artması, stres ile ilgili olabilecek işaretlerden bir diğeridir.

Yeme Düzeninde Değişiklikler: Çok fazla ya da çok az yemek, strese verilen bir tepki olabilir.

Sık Hastalanmak: Bu yaş grubunda stres, genellikle fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkar. Baş ağrısı ve karın ağrısı sık görülen belirtilerdendir.

Çocuğunuz üzerinde bu tür durumları gözlemliyorsanız ve ona nasıl yardım edeceğinizden emin değilseniz, uzman yardımı almak sizin için en iyi seçenek olacaktır. Kayseri psikolog alanında; çocuk ve ergenlerde kaygı, depresyon, davranış bozuklukları ve stres ile ilgili terapiler yürütmekteyim. Detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.