Türkiye seçimini yaptı. Herkes kendi zaviyesinden seçimleri yorumlamaktadır. Mümkün mertebe dinlemeye ve bu konuda yazılanları okumaya çalışıyorum. Gördüğüm odur ki, bu milletin "feraseti" ve "irfanı" bu sonucu doğurmuştur. 
Seçim olayına (başarıya) iki açıdan bakıyorum. Dış ve iç sebep:
1- Dış sebepler; bu millet tarih boyunca hiç müstemleke olmadı. Dolayısıyla Batılıların (dışarıdan) bize yön vermeye çalışmaları, bizi tenkit edip "Osmanlı geliyor" diyerek korkularını dile getirip tahkir ve tahfif etmelerine karşı milletimizin tepkisidir...
2- İç sebepler; içeride de dışarıdaki gibi düşünen insanlarımızın varlığını söylemek abes olmasa gerekir. Bunun emarelerini de görüyoruz. Onların toplumun belirli kesimini aşağılayarak konuşup, yazmalarına mukabil verilen bir cevaptır... 
Bir büyüğümden hareketle Ak-Partili kardeşlerime derim ki; 'siz kendinize bakın, söylediğiniz ve yaptıklarınız doru ve iyi ise çalışmaya/yapmaya devam edin. Yok eğer bir yanlışlık varsa düzeltin' derdi. Dolayısıyla devleti 13-14 yıldır yöneten Ak-Partili kardeşlerim, kendinizi muaheze etmek suretiyle hizmetlerinize devam edin. 
sizden en büyük arzum, "...KORKU YER DEĞİŞTİRMESİN..." 
Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin.