2022 AÖF Kayıt Yenileme Başladı mı? 2022 AÖF Kayıt Yenileme Başladı mı?

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni lisansüstü programları açma taleplerinin YÖK tarafından onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemiz gün geçtikçe büyüyor, gelişiyor. Gelişmemiz sadece fiziki alanda değil, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme alanlarında da önemli bir ivme kaydetmekte. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açmayı planladığımız “Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı” ile “Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı” için yaptığımız başvuru 23.09.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve uygun görülmüştür.  Bu süreçte katkısı bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “İki yeni yüksek lisans programımızın onaylanması ile birlikte, Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde 9’u tezsiz yüksek lisans programı, 29’u tezli yüksek lisans programı ve 10’u da doktora programı olmak üzere toplam 48 lisansüstü programımız oldu” şeklinde konuştu.

Reklamcılık, grafik tasarım, sinema ve televizyon ve sahne sanatları bölümlerinde uzmanlaşan kadrosu ile birlikte açılacak olan yüksek lisans programında öğrencilere kapsamlı atölyeler, teknolojik imkânlar ile modern fiziki koşullarda eğitim imkânı sunulmaktadır. Programlar kapsamında yetiştirilecek profesyonellerin;  entelektüel, sanatsal ve sosyokültürel birikimlerinin arttırılması, estetik anlayışlarının geliştirilmesi, araştırma ve yaratıcılığın teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Editör: Haber50 Com