FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI

VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI

VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI: 

Doktora Öğrencilerine Burs Müjdesi Doktora Öğrencilerine Burs Müjdesi

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport dışında;

 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kart’ın aslı veya Mavi Kart’ın edinme sürecinde verilen ve yeni kimlik kartı teslim alınıncaya kadar geçerli “Geçici Kimlik Belgesi”,  Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

• T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi,

• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi’nin aslı,

• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi’nin aslı,

• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi’nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında;

• sürücü belgesi,

• meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.