Mart ayı meclis kararları açıklandı

Nevşehir Belediye Meclisinde Mart ayı kararları açıklandı.

Nevşehir 10.03.2020, 09:15
Mart ayı meclis kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) Cevher Dudayev Mahallesindeki parselin bir kısmı ve kuzeyindeki bölgede imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyeye ait İlimiz 2000 Evler Mahallesi, 682 ada, 84 nolu parselin 6270 m²’lik kısmını Belediye Kanununun 18/e, 15/h ve 75/d Maddesine göre Üniversite Alanı olarak kullanılmak üzere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine tahsisinin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyeye ait İlimiz Fatih Sultan Mahallesi, K33 D 15D 2 C pafta, 3229 ada, 3 nolu parselin Belediye Kanununun 18/e, 15/h ve 75/d maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığına 10 yıllığına tahsisinin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin ekteki şekliyle kabulüne,

Belediye Meclisi’nin kararı ile kapatılan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Belediye gelirlerine ait 2020 yılı gelir tarifesinde belirlenen Eğlence Vergisi ve Organize Sanayi Bölgesi İşletmeleri için düzenlenen itfaiye denetleme ve rapor ücretlerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere/yaşlı bakımında kullanılmak üzere/minibüs olarak kullanılmak üzere” Başkanlığımızca ihtiyaç duyulan bir adet ambulansın Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g Maddesi gereği Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2020 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri finansmanı için 5.000.000,00 TL şartlı bağış yardımının alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Nisan ayı meclis toplantısının 2 Nisan Perşembe günü saat 18:00’de yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@