Çağımızın en büyük sorunu. Evlilikleri bitiren en  temel konu. Hep haklı olduğunu düşünme hastalığı. Bu hastalık malesef hepimizde mevcut. 
Olayları zihnimizdeki belli kalıplar üzerinden değerlendirip, sahip olduğumuz belli doğrulara indirgemeye çalışıyoruz.
Oysa ki doğru değişkendir; zamandan zamana, koşullar içerisinde değişir. Ancak benmerkezci kişilere göre "DOĞRU TEKTİR". O da onun ANLADIĞI ŞEKİLDEDİR zaten.
Eğer doğru tek olsa idi yaşanan bir olaydan bunca farklı anlam çıkar miydi? Var olur muydu bunca mezhep, bunca ideoloji.
Hakikat tektir evet. Ancak  onu bizim anlayış ve kavrayış şeklimiz tek değildir. Eğer burda yaşadıklarımızı anladıklarımız  doğrultusunda tek bir gerçekliğe indirgiyorsak vay halimize, yazıklar olsun bize.
Her zaman haklı olduğunu düşünenden daha zalim, daha cahil var mıdır?
Okuduğunu ve sorguladığını zihnindeki  aynı zemine oturtandan, olaylara  aynı noktadan bakandan daha bedbaht olabilir mi?

İnsanın en büyük hapishanesi kendi zihnidir.
Kendini anladıklarına hapseder insan. Aramaz bakmaz. Işine gelmez yüzleşmek, kalıpları yıkılırsa dağılır çünkü. Kalıplarını yıkmayı göze alamadığı için de hapseder o kalıplara KENDİNİ, güvendedir orda.  Ama azab içindedir aynı zamanda. 
Hani hep 'Nasıl gidiyor?' diye sorarlar da:
 " İşte bildiğin gibi AYNI" deriz ya. Ne bedbaht bir cevaptır bu. Ne kadar yüzeysel yaşıyor ne kadar aldanıyoruz böyle. Hayatta aynı kalan var mi? 
İnsan, hayatında aynı şeyleri tekrar ederek yeniyi inşa eder. Yeni,yavaş yavaş oluşur. Ancak buna inanmaz, umutsuz olur ve oluşan o küçücük farklılıkları görmez, hep tekrar eden olumsuzlukları yakalarsak evet o zaman yıllar geçse de hayatımızda hep aynı şeyler tekrar edecek hatta bunlar nesilden nesle aktarılmaya devam edecektir.
Aile içi ilişkilerimizdeki çıkmazların başında  gelen sorun da bu. Hakli olduğunu düşünmek ya da onaylanma ihtiyacı. Herkes kendi penceresinden ne kadar da haklı. Oysa haklılık huzur getirmiyor sadece mutsuzluk getiriyor.

Her şey gözümüzün önünde 
Ama biz bakmıyoruz
Ve görmüyoruz.
Uzaklara bakıyor
Ötelerde arıyoruz 

Görmek için duymak gerek
Duymak için ise bakmak.

Ezbere biliyoruz her şeyi
Bildiğimizi zannediyoruz
Ama her seferinde yapamıyor, yanılıyoruz.

Ezberleri bozalım artık
Anlamaya çalışalım
Hakikati arayalım
Bildiğimizi hakikat sanmayalım

Bunun için gerçekten dua edelim
"Allah' ım bana olayların iç yüzünü göster.
İlim ve hikmeti öğret bana
Sen, şüphesiz hüküm ve hikmet sahibisin."
Amin