Küresel Pazara Açılmanın Yenilikçi Yolu: İngiltere'ye Gitmeden Şirket Kurma Fırsatı Küresel Pazara Açılmanın Yenilikçi Yolu: İngiltere'ye Gitmeden Şirket Kurma Fırsatı

Pazartesi günü ne anlama geliyor?

Pazartesi gününe Eski Türkçede "ikinç" (ikinci) denir. Avrupa ve Güney Amerika'da ve de Uluslararası ölçütlere göre haftanın ilk günü. Arapça, Ermenice, Yunanca, İbranice, Farsça, Eski Türkçe ve Portekizce'de ikinci gün anlamına gelir. Çağdaş toplumlarda ilk iş günü.

Pazartesi, Pazar ve Salı arasında haftanın bir günü; Pazar ertesi, sonrası. Pazar-(er)tesi: Pazar'dan sonra gelen gün Bu gün için Anadolu'da kullanılan üç başka sözcükten birincisi[kaynak belirtilmeli]; Farsça-Süryanice ikinci gün anlamına gelen Dûşanba sözcüğünden Çarşanba gün adına uyaklı olsun diye Turşamba, ikincisi; Pazar gününe Girey ya da Girâ denmesi yüzünden Gireyertesi ya da Giraertesi, üçüncüsü de Balat ya da Balad adıdır. Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan geceye Balat akşamı ya da Turşamba akşamı denir.[kaynak belirtilmeli] Pazartesi gününe Eski Türkçede "ikinç" (ikinci) denir.

Editör: Haber50 Com