Nevşehir Belediyesi meclis toplantısı kararları açıklandı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde alınan kararlar açıklandı.

Nevşehir 09.03.2021, 10:52
Nevşehir Belediyesi meclis toplantısı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereği Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Nafiz Dirikoç’a verilecek ödeneğin Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’si olarak belirlenmesine oyçokluğuyla karar verildi. 

2020 Yılı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı'na sunulan “Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi” isimli projenin kurumumuz tarafından uygulanması sırasında bütçedeki insan kaynaklarındaki idari ve teknik personellerin maaşlarının projenin eş-finansmanına sayılmasına, maaşlardan fazla kalan nakdi eş-finansmanın Nevşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına, proje hesabını açma/kapatma, bu hesaba para aktarma, bu hesaptan harcama yapmaya muhasebe yetkilisi olarak Mali Hizmetler Müdürü Dilek Saygılı’nın yetkilendirilmesine; proje sözleşmesini ve proje yürütümü sırasında oluşacak rapor ve belgeleri imzalama konularında Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç’a yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Belediyemiz tarafından hazırlanan Nevşehir’de İstihdamda Sosyal Sorumluluk Adımı (NİSSA) isimli proje adına muhasebe yetkilisi olarak açılmış hesaba para çekme, para aktarma ve bu hesaptan harcama yapmaya muhasebe yetkilisi olarak Mali Hizmetler Müdürü Dilek Saygılı’nın yetkilendirilmesine; proje sözleşmesini ve proje yürütümü sırasında oluşacak rapor ve belgeleri imzalama konularında Belediye Başkan  

2020 Yılı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı'na Kapadokya İl özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından, “Kapadokya Kültür ve Sanat Sokağı” Sokak Sağlıklaştırma Projesinde ortak olmayı beyan eden Nevşehir Belediyesi'nin proje bütçesindeki eş- finansmanı karşılaması ve eş-finansman ödemelerinin yapılması, proje faaliyetlerinde Belediye tarafından ödeneceği belirtilen giderlerin karşılanması için muhasebe yetkilisi olarak Mali Hizmetler Müdürü Dilek Saygılı’nın yetkilendirilmesine; proje sözleşmesini ve proje yürütümü sırasında oluşacak rapor ve belgeleri imzalama konularında Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç’a yetki verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 

Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilen İlimiz İbrahimpaşa Mahallesi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 38, 229, 341, 345, 358, 359, 686, 1001, 1003, 1007, 1009 ada, Herikli Mahallesi 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 233, 234 ada, Karasoku Mahallesi 94, 218, 219, 220, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 321 ada Bekdik Mahallesi 406, 407, 408, 409, 452, 453 nolu adaların bulunduğu bölgede imar planı tadilatı yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi. 

Nevşehir ili Merkez İlçe sınırları içerisinde devam eden Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi, Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sanayi Dönüşüm Projesi için Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Projelerinin hazırlanması veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda; Toplu Konut idaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası vb. kamu kurum ve kuruluşları ile protokol imzalanması, bu kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyemiz çıkarları doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunma ve yasalar çerçevesinde her türlü iş ve işlemlerde Nevşehir Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 2020/27 sayılı genelgesinde;  korona virüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte ve ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin ve tutarların; Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alabileceği; hükmü bulunmaktadır. 

Bahse konu genelgeye istinaden pazar yerinden alınan yıllık tahsis ücretinde 1/3 oranında indirim uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi. 

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor Anonim Şirketi’nin öz kaynaklarının yetersiz olması sebebiyle nakdi sermayeye ihtiyaç duyulduğundan 1.000.000,00 TL sermaye artışı yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@