Hacıbektaş dostluk ve barış ödülü Gümüşoğlu’na verilecek

25. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü 10-14 Ekim 2018 Tarihleri arasında yapılacak Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinde Araştırmacı Yazar H. Dursun Gümüşoğl’'na verilecek.

Hacıbektaş dostluk ve barış ödülü Gümüşoğlu’na verilecek
banner230

NEVŞEHİR(MHA) H. Dursun Gümüşoğlu, 1956 yılında Erzincan, Refahiye içesinin Eskikonak köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu. 1990 yılından bu yana Bektaşîlik, Bektaşî Edebiyatı ve Tarihî konularında araştırmalarına devam etti. 2001 yılından günümüze kadar aralıksız olarak Osmanlıca divan, cönk, el yazması, metinlerden çeviriler yaptı. Sulh Hukuk Mahkemelerinde Osmanlıca tapu, nüfus, evlenme kayıtları, mezar taşları, kitabelerin eski yazıdan yeni yazıya çevrilmesi ve sadeleştirilmesi ile ilgili konularda bilirkişilik hizmetleri verdi.
Bilimsel araştırma konuları ile ilgili olarak birçok televizyon kanallarında muhtelif sunumlar yaptı ve açık oturumlara katıldı. Ayrıca televizyon kanalları için pek çok belgeselin proje danışmanlığı, metin yazarlığı, belgesel filmlerde danışmanlık yapmaya halen devam ediyor. Bunun yanında radyo programlarına konuk olarak özel bir radyoda “İrfan Pınarı” adlı bir programı ise 56 hafta boyunca bizzat kendisi hazırlayıp sundu. Muhtelif panellere ve üniversitelerin düzenlediği sempozyumlara bildiriler sunarak yerli ve yabancı üniversitelerin Bektaşîlik ile ilgili araştırmalarında doktora öğrencilerinin tezlerine katkılarda bulundu. Şu ana kadar yayınlanmış 13 kitabı ve muhtelif dergilerde röportaj ve makaleleri vardır. Yazar, evli ve iki çocuk babası.

Yayınlanmış Eserleri

Hünkâr Hacı Bektaş Veli Velâyetnâmesi, Doç. Dr. Hamiye Duran ile birlikte, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2010.

Harâbî Dîvânı Yaşamı ve Tüm Şiirleri, Can Yayınları, İstanbul, 2008.

Bektaşî Sırrı Ahmet Rıfkı, Post Yayınları, İstanbul, 2017.

Karaca Ahmet Sultan Menâkıbnâmesi, Alevî Vakıfları Federasyonu Yayınları, İstanbul, 2013.

Tasvîrü’l Kulûb Börklüce Mustafa, Barış Kitap, Ankara, 2015.

Sâdık Abdâl Dîvânı, Horasan Yayınları, İstanbul, 2009.

Vahdet-i Vücüd ve Mevcüd Muhammed Salih Yeşil, Sevinç Tosuner ile birlikte, Revak Yayınları, İstanbul, 2013.

Anadolu’da bir köy Eskikonak, Ardıç Yayınları, Ankara, 2004.

Bektaşîlik İlm-i Hâli Necib Âsım, Ali Rıza Gürzoğlu ile birlikte.Hoşgörü Yayınları, İstanbul, 2012.

Bektaşîlik ve Bektaşîler Şeyh Baba Mehmed Süreyya, Jülide Tokçiftçi ile birlikte, Hoşgörü Yayınları, İstanbul. 2012.

Bektaşî Erkânnâmesi, Doç. Dr. Rıza Yıldırım ile birlikte, Horasan Yayınları, İstanbul, 2006.

Es-seyyid Ebu’l Vefâ Menakıbnâmesi Yaşamı ve Tasavvufî Görüşleri, Can Yayınları, İstanbul, 2006.

Yayınlanmamış Bektaşî Fıkraları ve Bektaşî Fıkralarında İrfan, Hüseyin Cılga ile birlikte, Post Yayınları, İstanbul, 2017.

Yayınlanmış Makaleleri

Edirne, Keşan’da Rüstem Baba Dergâhı
2- Bir Çelebi İcazetnamesi
3- Geçmişten Günümüze Bektaşilik
4- Mısır Kaygusuz Abdal Dergâhına Bağlananlar
5- Bektaşîlik ve Alevîlikte Hırkanın Önemi
6- Ahîliğin Tarihimizdeki Yeri ve Günümüze Yansımaları
7- Hacı Bektaş Velî Hayatı ve Eserleri
8- Bu Dünyadan Bir Âşık Mahzûnî Geçti
9- Alevîlik ve Bektaşîlik Açısından Sevgi, Barış ve Hoşgörü
10- Erzincan, Refahiye, Eskikonak Köyü Halkının Etnik Kimliği ve Kültürü
11- Harâbî ve “Vahdetnâme” Adlı Şiiri Nasıl Yorumlanmalıdır
12- Kerbelâ
13- Bektaşîlik
14- Edib Harâbî
15- Feylesof Rıza Tevfik
16- Yunus Emre Bir Bektaşî Dervişidir
17- Atatürk’ün En Büyük Devrimi Harf Devrimidir
18- Tahtakuşlar Köyü
19- Börklüce Cahil Bir Köylü Değildi
20- Alevîliğin Kısa Tarihi ve Günümüze Yansımaları
21- Çocukluğumun Papadopulos Apartmanı
22- Alevî-Bektâşî Edebiyatı Nefesler Nutuklar Deyişler
22- Alevî Dedelerine 1796-1833 Yılları Arasında erilen İcâzetnâme Örnekleri

23- Bektaşî Fıkralarında İrfan

Sempozyum Bildirileri

1- “Bektaşîliğe Göre İnsan ve Mürşid Anlayışı” Süleyman Demirel Üniversitesi, 2005.

2- “Bektâşîlikte Tarihsel Seyir İçinde Kadının Yeri” Gazi Üniversitesi, 2008.

3- “15. Yüzyıl Bektaşîliğinde Sâdık Abdâl Örneği” Gazi Üniversitesi Çorlu Sempozyumu, 2015.

4- “Börklüce Mustafa’nın Tasavvufi Görüşleri” Hitit Üniversitesi, 2010.

5 -“Bektaşiler Açısından Bektaşilik Nedir?” Bingöl Üniversitesi, 2013.

6- “Bektaşilik ve Alevilikte Erkân Farklılıkları” Gazi Üniversitesi, 2011.

7- “Karaca Ahmet Velâyetnâmesi Işığında Karaca Ahmet’in Kimliği” 18 Mart Üniversitesi, 2014.

Belgeseller

Proje veya Danışmanlık hizmeti verilen belgesellerden bazıları:

TRT Müzik’te “Ulu Ozanlar” adlı 20 bölümlük müzik belgeseli

TRT’de yayınlanan “On Muharrem”

TRT’de yayınlanan “Bir’iz”

TRT’de yayınlanan “Ali’ye Saydılar Bizi”

Cem Tv’de “Geleneği Yaşatanlar Seyyid Ali Sultan Dergâhı “ belgeseli.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2018, 13:11
YORUM EKLE