Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında yapılan sektörler arası işbirliği ve çekirdek ekip stratejik planlama grubu, misafir anne uygulaması ve bebek ölümleri il değerlendirme toplantıları Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Öcal başkanlığında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Buket Gönenç Arvas' ın koordinasyonunda Tesis Yöneticileri, Kurum Amirleri ile 20/02/2020 tarihinde saat 14:00'da İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşmiştir.

Toplantının ilk bölümünde Acil Obstetrik Bakımın önemi hakkında katılımcılara bilgiler verilmiş. Toplantıda önlenebilir anne ve bebek ölümlerini azaltmak olan AOB Programı kapsamında bölgesel olarak yaşanan sorunlarla ilimize uygun olan yaklaşımının belirlenmesi ve uygulamaya konulmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde; Bakanlığımızın uygulamakta olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yürüttüğü programlar sonucunda gerek anne gerekse bebek ölümlerinde önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar elde edilmiş, bebek ölüm hızı binde 10’un altına düşürüldüğü ve bu rakamları daha aşağı seviyelere düşürebilmek için her bir bebek ölümünü izleyerek nedenini ortaya çıkarmak ve aynı nedenlerle oluşabilecek ölümleri önlemek amacıyla kayıt ve bildirim sistemi uygulamaya konulmuş olup ülkemizde gerçekleşen perinatal ve bebek ölümlerinin tespiti ve incelemeleri bu kapsamda yapıldığı anlatılmıştır.

Yılda 1 kez yapılan İl Değerlendirme Kurulu toplantısında bir önceki yıl verileri de göz önünde bulundurularak , ilde tespit edilen sorunlar değerlendirilerek alınması gereken tedbirler konusunda kararlar alınmıştır.

Toplantının son bölümünde ise “Misafir Anne Uygulaması” konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Misafir Anne Uygulaması ile Ülkemizin bazı bölgelerinde doğum eylemi yaklaşmış ya da başlamış olan anneler zaman zaman olumsuz iklim, ulaşım şartları veya sosyal sebeplerle (maddi imkanların yetersizliği, mevsimlik tarım işçiliği, göçerlik vb.) sağlık kurum ve kuruluşlarına zamanında ulaştırılamadığı ve doğumlar olumsuz şartlarda gerçekleşebildiği, bu tür olumsuzlukları önlemek, önlenebilir anne - bebek ölümlerini azaltmak bebeğin ilerideki yaşam kalitesini bozacak doğumsal rahatsızlıklara mahal vermemek amacı ile 16.04.2008 tarih ve 2008 / 29 sayılı Genelge ile ''Misafir Anne Uygulaması'' başlatıldığı katılımcılara aktarılmış ve bu konuda kararlar alınmıştır.

Başkan Savran’ın 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı Başkan Savran’ın 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı