4 MART 2022 Tarihli Hutbe Henüz Yayınlandı.

BAĞIMLILIK: İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAYAN HASTALIK

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.”1

Aziz Müminler! Yüce Rabbimiz, insanı eşref-i mahlûkat, yani varlık âleminin en şerefli üyesi olarak yaratmıştır. Tertemiz fıtratını korumak, dünya ve ahiret saadetine ermesini sağlamak için ona bazı sınırlar çizmiştir. İnsanoğlunun yaratılış gaye ve hikmetine uygun olan güzellikleri helal kılmış; insanın onur ve haysiyetini zedeleyen, ona zarar veren çirkinlikleri ise yasaklamıştır. Yüce dinimizin yasaklarından biri de insanın iradesini elinden alan, onu bedenen ve ruhen tükenişe sürükleyen bağımlılıktır.

Kıymetli Müslümanlar! Çağımızda toplumları derinden sarsan önemli bir sorundur bağımlılık. Alkol, uyuşturucu, kumar, sigara ve teknoloji gibi bağımlılıklar çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek nesillerimizi ve bütün insanlığı tehdit etmektedir. Zira bağımlılıkla birçok hastalığa kapı aralanıyor. İnsan onuruyla bağdaşmayan şiddet körükleniyor. Bin bir emekle kurulan yuvalar dağılıyor, ocaklar sönüyor. Haksız kazançla kin ve düşmanlık tohumları ekiliyor. Dijital ekranların esareti altında asıl sorumluluklar unutuluyor, ihmal ediliyor. Nice insan gerçek hayattan uzak, yalnızlık girdabında kayboluyor; hayal dünyasında sahte mutlulukların peşinden koşuyor.

Değerli Müminler! Bağımlılık, varoluş gayemizi unutturan bir hastalıktır ve her şeyden önce Rabbimizin bizlere bahşettiği akıl, irade, sağlık, ömür, servet gibi nimetlere karşı nankörlüktür. Bizim için takdir edilen insan olma şerefine gölge düşürmektir. Sadece bugünümüzü değil; yarınlarımızı ve ahiretimizi de tehlikeye atmaktır. O halde bize düşen bağımlılıklara karşı uyanık olmaktır. Beden ve ruh sağlığımızın en büyük düşmanı olan alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin her türlüsünden sakınmak ve sakındırmaktır. Kumar illetiyle ömrümüzü, mal ve servetimizi heder etmemektir. Teknolojiyi bilinçli kullanmak, vaktimizi beyhûde tüketmemektir. Güzel alışkanlıkların ve ahlakın aile içinde kazanıldığını; yavrularımızın ancak bizim ilgi ve desteğimizle bağımlılıktan uzak kalabileceğini unutmamaktır. Ailemizde ya da çevremizde bağımlı olan varsa danışmanlık ve tedavi merkezlerine yönlendirmektir.

Kıymetli Müslümanlar! Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu uyarısıyla bitiriyorum: “Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazandığından, malını nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”2 1 İsrâ, 17/70. 2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

gettyimages-1227761803-fa554e074b95e4b66d9145112ae73123784092b2-s1100-c50

18.02.2022          Peygamberimizin Ahlakı Kur'an'dı

11.02.2022          İslam'ı Temsil Sorumluluğumuz

04.02.2022          Söz ve Davranışlarımızda Doğru Olalım

28.01.2022          Üç Aylar, Rahmet ve Mağfiret Vesilemiz

21.01.2022          İslam, Allah Katında Yegane Din İslam

14.01.2022          Kelime-i Şehadet, İmanın Özü   

07.01.2022          Tövbe: Günahlardan Arınma İradesi

31.12.2021          Geleceğimize Yön Verelim, Geçmişimizi Muhasebe Edelim,

24.12.2021          Ahiret Daha Hayırlı ve Süreklidir

17.12.2021          Müslüman, Dini ve Ahlaki Değerleriyle Yaşar

10.12.2021          Mümin Cana Yakındır

Safir Dizisi Yeni Bölüm Bugün Var mı? İşte 25 Eylül 2023 ATV Yayın Akışı Safir Dizisi Yeni Bölüm Bugün Var mı? İşte 25 Eylül 2023 ATV Yayın Akışı

03.12.2021          Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım

26.11.2021          Mümin Faydasız Sözlerden ve Lüzumsuz İşlerden Uzak Durur

19.11.2021          Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz 

12.11.2021          Allah ile Kul Arasındaki Kutlu Bag

05.11.2021          İnsan İmanla Yücelir

29.10.2021          Yaşlılarımıza Vefa, Rahmet ve Mağfiret Vesilemizdir

22.10.2021          Onun Bize Mirası, Eşsiz Vefası

15.10.2021          Mübarek Gece Mevlid-i Nebi

08.10.2021          Sonsuz Hayat Ahiret

01.10.2021          Mümin Camiye Vefalıdır

24.09.2021          Takva, Rabbimizin Rızasını Diri Tutma Bilinci