Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

Kuruluş Osman Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak 2023 Kuruluş Osman Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak 2023

AFAD DEPREM

TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİK

EGE-KIBRIS YAYI DİRİ FAYLARI

Ege-Kıbrıs Yayı (EKY), Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında, Girit adasının güneyinden geçerek kuzeydoğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi’ne doğru uzanır. EKY, Girit adası ile Fethiye Körfezi arasında Plini ve Strabo çukurlukları boyunca ters fay bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı fay karakteri gösterir. Ayrıca EKY, Antalya Körfezi, Kıbrıs kuzeyi ve İskendurun Körfezi arasında içbükey bir kavis yapar. Bu yayın kuzeybatıya doğru devamını, Antalya Körfezinden başlayan ve kuzeybatı doğrultusunda devam eden ters fay niteliğindeki Aksu bindirme fayı temsil eder. Diğer bir çukurluk, Plini ve Strabo çukurluklarından başlar ve Kıbrıs güneyinde dışa doğru bir yay yapar. Yukarıda bahsedilen çukurluklar boyunca Afrika plakası, Anadolu bloğunun altına doğru KKD doğrultusunda dalmaktadır.

EGE-KIBRIS YAYI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ≥ 6.0) DEPREM AKTİVİTESİ:

Tarihsel Dönem Depremleri: 31 Ocak 1741 Rodos, 8-20 Mart 1743 Antalya depremleri.

Aletsel Dönem Depremleri: 11-13 Ağustos 1922 Batı Akdeniz Ms=6.5, Ms=6.9, 1 Ağustos 1923 Girit Ms=6.8, 18 Mart 1926 Batı Akdeniz Ms=6.8,  26 Haziran 1926 Datça Açıkları Ms=7.7, 14 Şubat 1930 Girit Ms= 6.2, 25 Şubat 1935 Girit kuzeyi Ms=7.1, 18 Mart 1935 Akdeniz Ms=6.1, 29 Şubat 1940 Girit Güneyi Ms=6.0, 20 Ocak 1941 Güney Kıbrıs Ms=6.5, 2 Eylül 1945 Akdeniz Ms=6.4, 30 Ağustos 1947 Girit Batısı Ms=6.4,  9 Şubat 1948 Akdeniz Ms=7.2, 24 Temmuz 1948 Girit Güneyi Ms=6.4, 17 Aralık 1952 Girit Güneyi Ms=6.4, 10 Eylül 1953 Güney Kıbrıs Ms=6.3, 12 Eylül 1955 Akdeniz Ms=6.1,  25 Nisan 1957 Fethiye, 24-25 Nisan 1957 Akdeniz Ms=6.8,Ms=7.1, 14 Mayıs 1959 Girit Ms=6.1, 15 Eylül 1961 Güney Kıbrıs Ms=6.0, 9 Nisan 1965 Girit Güneyi Ms=6.1, 14 Ocak 1969 Akdeniz Ms=6.2, 12 Haziran 1969 Ms=6.0, 4 Mayıs 1972 Girit Güneyi Ms=6.3, 11 Eylül 1977 Girit Ms=6.0, 23 Mayıs 1994 Girit Kuzeyi Mw=6.0, 20 Temmuz 1996 Akdeniz Mw=6.2, 09 Ekim 1996 Güney Kıbrıs Mw=6.8, 22 Ocak 2002 Akdeniz Mw=6.1,  17 Mart 2004 Girit Güneyi Mw=6.0, 15 Temmuz 2008 Rodos Mw=6.4, 01 Temmuz 2009 Girit Güneyi Mw=6.4, 01 Nisan 2011  Girit Mw=6.1 depremleri.

Kaynak:

Demirtaş, R.  Türkiye Diri Fayları, Deprem Etkinlikleri, Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri. 

F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ömer Emre, An Improved Earthquake Catalogue (M ≥ 4.0) For Turkey And Near Surrounding (1900-2012). 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İstanbul Aug. 25-29,2014.Page:411-422 (Proceedings Book)