Rüyaların en sâdıkı ise seher vaktinde görülenidir. Çünkü seher vakitleri en lâtif, en nurânî bir zamandır. Seher vaktinde sabah namazı için bir kısım melekler yeryüzüne inmeye başlarlar. O anda gecenin zulmeti zail olup gündüzün nûraniyeti yüz göstermeye başlamış bulunur. İşte bu gibi sebeplerden dolayıdır ki, seher vaktindeki rüyalar, geceleyin ve gündüzün görülen rüyalardan daha sâdık, daha kuvvetlidir. Sâdık rüyalardan bir kısmı pek vazıh bulunur. Tevile, tâbire muhtaç olmaz (yani görüldüğü gibi meydana çıkıverir). Bir kısmı da temsilât kabilinden olup, tevil ve tâbire muhtaç bulunur. Cihan güzeli Hazreti Yusuf (a.s.)'ın onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisi için secde ettiklerini rüyasında görmüş olduğu gibi. Birçok rüyaların bilâhare görüldüğü gibi veya ona benzer bir surette zuhura gelmesi ruhun varlığına ve başka bir âlemin mevcudiyetine pek açık bir delildir."

* YILAN:

Rüyada Hazret-i Adem'i görmek Rüyada Hazret-i Adem'i görmek

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yılan görmek on şekilde tâbir olunur:
a) Gizli düşmanlık
b) Maişet,
c) Selamet,
d) Saltanat
e) Emirlik,
f) Devlet,
g) Zevce,
h) Evlad,
ı) Öülm,
i) Sel.

Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bir yılanın etini çiğ olarak yediğini görmesi, düşman üzerine galip gelmeye ve düşmanın malından nasiplenmeye delâlet eder.
Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına delâlet eder.
Rüyada yılanın kendisine güzel bir sözle hitap etitği-ni görmek, düşman ile sulh olmaya delâlet eder. Fihrist’e dön Kirmanî demiştir ki: Bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete delâlet eder.
Rüyada yeşil yılan görmek, dinin düşmanı olarak tâbir edilir. Bir kimsenin rüyada kendisini bir yılanın ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından erişecek eza ve meşakkate işarettir.
Rüyada bütün sokakların yılanların istilasına uğradığını ve sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o yerde harbin meydana gelmesine ve düşmanın galebe etmesine alâmettir.
Rüyada bir yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını görmek, düşmanın ölümüne ve onun malından geçecek menfaata delâlet eder.
Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder.
Rüyada başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce olacağına alâmettir. Bir kimsenin rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmesi, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delâlet eder.
Rüyada yılanın derisini altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele geçmesine delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini gören kimse zevcesini üç talakla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından intikamını alır. Bir kimsenin rüyada yılanın yüksek bir yerden indiğini görmesi, o mahalde şanlı birinin veya oranın reisinin ölümüne delâlet eder.
Yine bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezindiğini görmesi, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura alâmettir.
Rüyada karın yılanı (yani solucan) görmek, insan ile beraber sofrasında yemek yiyen akraba ve ailesine işarettir. Çünkü solucan da insanın gıdasına ortaktır ve onu yer bitirir.
Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere delâlet eder.

* YILAN TUTAN: Kişinin rüyada yılan tutan birini görmesi, kötü ve şerli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir. Bazı kere de yılan tutanı görmek, bir kimsenin ardınca gidip izini takip etmeye delâlet eder. Rüyada yılanlara afsun okuyanı görmek, yalancı ve hilekâr kimseye delâlet eder. Rüyada hasta bir adamın yılancının yanında yılanlar olduğunu görmesi, ömrünün uzun olmasına işarettir. Rüyada yılancının yanında yılan değil de, ipek böceği görülürse, rüya sahibinin tevbesine, fakir ise zenginliğe delâlet eder. Fihrist’e dön Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada kara yılan görmek, mal ve menfaate, su yılanı görmek, kadri yüce bir zatla sohbete, ejderha görmek kuvvetin ziyadeliğine delâlet eder. Rüyada yılanlar dolu bir kap görmek, rüya sahibinin müslümanlara karşı düşmanlığına delâlet eder.