Nablusi:  
Rüyada bizzat rüyayı görenin güzel bir yemek pişirmesi, o yemek değerince bir memuriyete nail olmasına ve fakirlikten sonra zengin olmasına delildir. Eğer rüyayı gören için yemeği bir başkası pişirirse, bazan rüya sahibine hile yapılır, veya yapılmasından korkulur. Bazen de maksadına kavuşması için yardım yapılır.

Rüyada kar yağması, kar yağdığını görmek Rüyada kar yağması, kar yağdığını görmek

Sıcak ve katı bir yemeği yuttuğunu gören kimsenin, geçim ve maişetinin tatsızlığına delalet eder.
Rüyada ağzının yemekle dolu olduğunu, bununla beraber boş yer de bulunduğunu gören kimsenin, işinde karışıklık olur ve o kimsenin rüyası onun ömründen ağzındaki yemek miktarında gittiğine ve geriye kalan ömrü ise, ancak ağzındaki boşluk miktarınca kaldığına işarettir.

İlaç kullanmak suretiyle yuttuğu katı yemekten kurtulsa, geçimce olan sıkıntısından kurtulur. Eğer kurtulamazsa, ölür.
Bir kimsenin rüyada, fazla ekşi olduğundan bir yemeği yiyememesi, onun yakalanacağı bir acı ve hastalıktan dolayı yemek yiyememesine delalet eder.
Rüyada bir insandan ekşi bir yemeği alması, o insandan çirkin bir söz işitmesine delalet eder.

Ekşi bir yemek aldığım ve başka bir kimseye yedirdiğini görse, o kimsenin yemeği yediren kimseden kötü bir söz işitmesine delalet eder. Eğer aldığı ekşi yemeği kendisi yiyecek olsa, ona hastalık veya keder isabet eder.
Ekşi olan o yemeği yemediğini ve Allah'a (C.C.) da hamdettiğini gören kimse, sevince erişerek üzüntü ve kederden kurtulur.

Rüyada sarı renkli olan her yemek, yiyen kimse için hastalıktır. Ancak kuş eti olursa, hastalık değildir. Beyaz renkü olan her yemek, ekşi yemekten hayırlıdır. Eğer yemek yağlı olursa, zararı yoktur. Rüyada su içer gibi yemeği içtiğini gören kimsenin, rı-zık ve maişeti fazlalaşır. Ziyafet için yapılan yemekleri yemek, müjde, yas için yapılan yemekleri yemek ise, üzüntü ve kederdir.

Her zaman pişirilebilen yemekler, rızık ve daimi olan faydalara delalet eder. Patlıcan ve kabak gibi mevsiminde pişirilen yemekler daimi olmayıp bazı zamanlarda ele geçen rızka delalet eder. Meliklerin yemekleri izzet ve şerefe, onlardan melikle beraber yiyenler için de rütbelerinin yenilenmesidir.

Kabak yemek, hidayet ve sünnet-i seniyyeye itibar etmeye ve zekaya delildir. Alimlerin yemekleri ilim, hidayet ve berekettir. Asayiş-çilerin yemekleri, zinaya ve haram yemeğe delildir Fakr, zühd ve takva sahiplerinin yemekleri, yiyenler için tevbe ve hidayettir. Çölde oturanların yemekleri, yolculuk ve bir halden diğer bir hale göç etmektir.

Et ile pişmiş yemek, fakir için zenginliktir. Etsiz pişirilmiş yemek ise, fakirlik veya ibadet etmektir.
Rüyada bir yemeğin ondan daha üstün bir yemeğe dönüştüğünü görmek, rüyayı görenin temiz kalbli olduğuna delildir ve o yemekten de acı ve ekşi diğer bir yemeğe dönüştüğünü görse, hanımlarının bambaşka bir tavır takınmalarına ve işlerinin bozulmasına delalet eder.

YEMEK YEMEK:

Bir kimsenin rüyada bir kapta yemek yediğini görmesi, kanaat ile tâbir olunur. Ancak yemek yediği kap altın ve gümüşten ise, bu rüya haram mala ve çok borca delâlet eder.
Rüyada insanlar arasında yemek yediğini görmek, şöhrete ve iyi bir isimle anılmaya delâlet eder. Rüyada sağ eli ile yemek yediğini görmek, sünnet-i Seniyyeye tâbi olmayıp sol eliyle  Yemek yemek ise düşmana itaata, dosta cefaya delâlet eder.
Rüyada yemeği bir başkasının eliyle yediğini görmek, namuslu ve kanaat sahibi olmaya ve Allah'a itimad ve tevekküle delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, hastalık ile tâbir olunur. Çünkü hasta da yemek yemekten aciz kalır, başkasının yardımı ile yemeğini yer.
Rüyada kendi etini yediğini görmek, biriktirdiği malı yemeye işarettir. Bir kimsenin rüyada beyaz mantar yediğini görmesi, emre, nehye, işte acele etmeyip itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için afiyet ve şifaya delâlet eder.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada pişmiş et görmek ve yemek, suhuletle hasıl olan hayır ve menfaata, kebap et görmek ve yemek, meşakkatle husule gelen rızka delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada tencerede pişmiş et görmek ve ondan yemek, rızık ve nimete delâlet eder. Eti kebap olarak pişirdiğini görmek, haram mala işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada et görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Mal,
b) Miras,
c) Hüzün,
d) Musibet.
Rüyada yılan eti görmek, düşmandan mala, at eti izzet ve ri-fata, katır eti hastalık ve manzara, sığır eti de vücudun sıhhatine delâlet eder.
Rüyada sahu veya iftar yemeği yediğini görmek, hayırlı ve bereketli rızka, Günahların mağfiretine, akıbetin güzelliğine ve dinde salaha delâlet eder 

* YEMEK:

Bir kimsenin rüyada sarı renkli yemek yediğini görmesi, hastalıktır. Ancak yemek kuş eti ise, hastalık değildir. Rüyada beyaz renkli her yemek, ekşi yemekten hayırlıdır.
Rüyada tıpkı su içer gibi yemeği içtiğini görmek, rızkın artmasına delâlet eder. Ziyafet maksadı ile hazırlanmış yemekten yemek, müjdeye, yas için hazırlanmış yemekleri yemek de, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Rüyada kabak yemeği yediğini görmek, hidayet ve Sünnet-i Seniyyeye itibar etmeye ve keskin zekaya delâlet eder. Alimlerin yemeklerinden yediğini görmek, ilim, hidayet ve berekete işarettir.

Zahid ve fakirlerin yemekleri, o yemeklerden yiyenler için tev-be ve hidayettir. Rüyada et ile pişmiş yemek görmek, fakir için zenginliktir. Etsiz yemek ise, fakirlik alâmetidir.
Bir kimsenin rüyada ekşi olan yemeği yemediğini ve Rabbine de hamdettiğini görmesi, sevinç ve neşeye, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada her zaman pişirilen yemekleri görmek, rızık ve daimi olan faydalara işarettir. Melik ve sultanların yemekleri, izzet ve şerefe, o yemeklerden sultanla beraber yiyenler için de rütbelerinin yenilenmesine delâlet eder 

Editör: Haber50 Com