Rüyada bizzat rüyayı görenin güzel bir yemek pişirmesi, o yemek değerince bir memuriyete nail olmasına ve fakirlikten sonra zengin olmasına delildir.

Rüyada eski sevgiliyle cinsel bir şeyler yaşamak ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliyle cinsel bir şeyler yaşamak ne anlama gelir?

Nablusi:  
Rüyada bizzat rüyayı görenin güzel bir yemek pişirmesi, o yemek değerince bir memuriyete nail olmasına ve fakirlikten sonra zengin olmasına delildir. Eğer rüyayı gören için yemeği bir başkası pişirirse, bazan rüya sahibine hile yapılır, veya yapılmasından korkulur. Bazen de maksadına kavuşması için yardım yapılır.

Sıcak ve katı bir yemeği yuttuğunu gören kimsenin, geçim ve maişetinin tatsızlığına delalet eder.
Rüyada ağzının yemekle dolu olduğunu, bununla beraber boş yer de bulunduğunu gören kimsenin, işinde karışıklık olur ve o kimsenin rüyası onun ömründen ağzındaki yemek miktarında gittiğine ve geriye kalan ömrü ise, ancak ağzındaki boşluk miktarınca kaldığına işarettir.

İlaç kullanmak suretiyle yuttuğu katı yemekten kurtulsa, geçimce olan sıkıntısından kurtulur. Eğer kurtulamazsa, ölür.
Bir kimsenin rüyada, fazla ekşi olduğundan bir yemeği yiyememesi, onun yakalanacağı bir acı ve hastalıktan dolayı yemek yiyememesine delalet eder.
Rüyada bir insandan ekşi bir yemeği alması, o insandan çirkin bir söz işitmesine delalet eder.

Ekşi bir yemek aldığım ve başka bir kimseye yedirdiğini görse, o kimsenin yemeği yediren kimseden kötü bir söz işitmesine delalet eder. Eğer aldığı ekşi yemeği kendisi yiyecek olsa, ona hastalık veya keder isabet eder.
Ekşi olan o yemeği yemediğini ve Allah'a (C.C.) da hamdettiğini gören kimse, sevince erişerek üzüntü ve kederden kurtulur.

Rüyada sarı renkli olan her yemek, yiyen kimse için hastalıktır. Ancak kuş eti olursa, hastalık değildir. Beyaz renkü olan her yemek, ekşi yemekten hayırlıdır. Eğer yemek yağlı olursa, zararı yoktur. Rüyada su içer gibi yemeği içtiğini gören kimsenin, rı-zık ve maişeti fazlalaşır. Ziyafet için yapılan yemekleri yemek, müjde, yas için yapılan yemekleri yemek ise, üzüntü ve kederdir.

Her zaman pişirilebilen yemekler, rızık ve daimi olan faydalara delalet eder. Patlıcan ve kabak gibi mevsiminde pişirilen yemekler daimi olmayıp bazı zamanlarda ele geçen rızka delalet eder. Meliklerin yemekleri izzet ve şerefe, onlardan melikle beraber yiyenler için de rütbelerinin yenilenmesidir.

Kabak yemek, hidayet ve sünnet-i seniyyeye itibar etmeye ve zekaya delildir. Alimlerin yemekleri ilim, hidayet ve berekettir. Asayiş-çilerin yemekleri, zinaya ve haram yemeğe delildir Fakr, zühd ve takva sahiplerinin yemekleri, yiyenler için tevbe ve hidayettir. Çölde oturanların yemekleri, yolculuk ve bir halden diğer bir hale göç etmektir.

Et ile pişmiş yemek, fakir için zenginliktir. Etsiz pişirilmiş yemek ise, fakirlik veya ibadet etmektir.
Rüyada bir yemeğin ondan daha üstün bir yemeğe dönüştüğünü görmek, rüyayı görenin temiz kalbli olduğuna delildir ve o yemekten de acı ve ekşi diğer bir yemeğe dönüştüğünü görse, hanımlarının bambaşka bir tavır takınmalarına ve işlerinin bozulmasına delalet eder.