Rüyada eski sevgiliyle cinsel bir şeyler yaşamak ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliyle cinsel bir şeyler yaşamak ne anlama gelir?

KAR: Karın mevsiminde görülmesi, rüya sahibi için üzüntü ve kederin gitmesine,
düşmanını kahredip ona galip gelmesine delâlet eder.


Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kar görmek, altı şekilde tâbir olunur:
a) Geniş rızık,
b) Hayat,
c) Çok ve fazla mal,
d) Ucuzluk,
e) Asker,
f) (Yaz mevsiminde görüldüğünde) hastalık...


Kişinin rüyada kar görmesi, rızıklara ve menfaatli şeylere ve grip gibi hastalıklardan iyileşmeye delâlet eder.


Rüyada kar'ın çok yağdığını ve çok fazla olduğunu görmek, devlet reisinin maiyetine
zulmetmesine, onlara kötü söz söylemesine delâlet eder.

Az kar yağdığını görmek, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Rüyada üzerine kar yağdığını
görmek, uzun bir yolculuğa delâlet eder.

Rüyada kar'ın üzerinde uyuduğunu görmek, hapsedilmeye işarettir.

Bir şehre, bir mahale mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Rüyada kış veya yaz gününde kar soğuğunun kendisine isabet ettiğini görmek, fakirlik ile tâbir olunur. Çünkü fakirlik de soğuk gibi insanı ızdıraba sürükler.

Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bahar mevsiminde kar yağdığını görmekmağlubiyete delâlet eder. Rüyada ekilmiş ve kuru yer üzerine kar yağdığını görmek, yağmur hükmündedir ve o yer halkına gelecek, rahmet, bereket, nimet, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Rüyada çok kar yağdığını görmek, çiçek, kızamık, veba, taun, verem gibi salgın hastalıklara işarettir. Bazı kere de harbe, hayvanlara gelecek hastalığa delâlet eder.

Rüyada yaz gününde yüküyle kar satın aldığını görmek, rahata kavuşturacak mala, güzel söze veya dua sebebiyle üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.

Yerin kardan faydalanmayacağı bir zamanda rüyada kar yağdığını görmek, sultanın adaletsizliğine ve vergi toplayan memurların çalışmasına işarettir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada mevsimli veya mevsimsiz kar'ın yağıp bütün binaları, ağaçlar ve dağları kapladığını görmek, o yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme ve âfete delâlet eder. Yine kar'ı rüyada, mahallinin gayrinde ev, hücre, oda v.s. gibi yerlerin içerisinde görmek, azaba, belâya ve hastalıklara alâmettir. Bazı kere de bu rüya, acizliğe, yolculuk ve maaş talebinden gaflete delâlet eder.

Rüyada kar yağdığını ve fakat kendisini şemsiye ile koruyup kardan müteessir olmadığını görmek, işlerde itiyad ve temkinli olmaya ve korkusuz olarak yaşamaya delâlet eder.