ÖSYM Sınavlarına girişte adayların yanında bulundurması yasak olan ve izin verilen maddeler/eşyalar/belgeler için tıklayınız

ÖSYM Sınavlarına girişte adayların yanında bulundurması yasak olan ve izin verilen maddeler/eşyalar/belgeler için tıklayınız

DİKKAT
* Sınav görevlileri basit olmayan ev ve araç anahtarlarını Bina Yöneticisinin göstereceği bir yere koymak zorundadırlar.
26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” gereği, sınav
gizliliği ve güvenliği kapsamında sınav binalarında hiç bir eşya emanete alınmayacağından; adayların / görevlilerin sınav binalarına;
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan
bluetooth ve benzeri cihazlar ile; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç ),
plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel
toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç ) banka/kredi kartı v.b. kartlarla, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem,
silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek ( şeffaf pet şişe içerisinde bandajı
çıkarılmış su hariç ), ilaç ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen engelli ve YSYM binalarında sınava girecek olan engelli adayların Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olan ilaç, gıda
ve cihazları yukarıda belirtilen yasak kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca sınav görevlilerinin, ÖSYM Başkanlığına daha önceden sağlık kurulu raporunu
bildirmiş, gerekli izinleri verilmiş ve Görevlendirme Belgesind e yazılı olan ilaç, gıda ve cihazları bu kapsam dışındadır.
Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz Fotoğraf makinesi Cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar Çanta, cüzdan, kredi kartı, her türlü manyetik kart Her türlü kesici, delici alet ve ateşli silah Her türlü saat ve sözlük işlevi olan aygıtlar Müsvedde kâğıt, defter, kitap, sözlük Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya Kalem, silgi, kalemtıraş Hesap cetveli, hesap makinesi Ehliyet ve kurum kimlik kartları Kulaklık, bluetooth ULAŞIM KARTI ADAYLARIN VE GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA AŞAĞIDAKİLERDEN HERHANGİ BİRİ İLE GİRMELERİ YASAKTIR!

15 Temmuz 2022 Diyanet Cuma Hutbesi: 15 Temmuz, Birlik ve Beraberliğin Zaferi 15 Temmuz 2022 Diyanet Cuma Hutbesi: 15 Temmuz, Birlik ve Beraberliğin Zaferi