Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi desteği ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de “Enerji Verimliliği” konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen, NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Abdullah Şengül, akademisyen ve öğrencilerin hazır bulunduğu konferansa; NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Ruşen konuşmacı olarak katıldı.

Binalarda enerji verimliliği ve enerji yönetimine değinen Prof. Dr. Ersan Kabalcı, enerji tüketiminin sektörel dağılımına göre Türkiye’de enerjinin %32’sinin toplam elektrik tüketiminin ise yaklaşık %49’unun binalarda kullandığı, binaların enerji tüketiminde sanayi sektöründen sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi. Kabalcı, “Enerji tüketiminin yaklaşık %42’ından tek başına sorumlu olan binalar enerji verimliliği açısından büyük bir potansiyel içermektedir. Türkiye’de binalarda enerji verimliliği konusunda son yıllarda atılan adımlar da umut verici.  Binaların dış hava ile temasta olduğu çatı, dış duvarlar, kapı ve pencerelerin daha az ısı geçirgen hale getirilmesi, dış duvarlara dışarıdan veya içeriden ısı yalıtımı yapılması, pencere sistemlerinin iyileştirilmesi gerekir.  Masraf gerektiren bu hususlar binanın en az 30 yıllık kullanım ömrü boyunca daha az enerji ile ısıtılmasını sağlayacaktır.

Günlük hayatın ayrılmaz parçası olan ısıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçları karşılanırken, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak gibi cihazları kullanırken ve satın alırken dikkatli seçim yaparak çevrenin korunmasına ve aile bütçesine ciddi katkı yapılabilmesi mümkündür.

Aydınlatmada ise, basit tedbirler alınarak enerji tasarrufu sağlanabilir. Çünkü aydınlatma, elektrik tüketiminde önemli bir yer tutmakta olup ısıtma-soğutma sistemlerinden sonra en büyük enerji tüketim kaynağıdır” diye konuştu.

“Enerji Verimliliği ve Önemi” üzerine konuşan Doç. Dr. Selmin Ener Ruşen, enerji kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar her aşamada en verimli ve dolayısıyla en israfsız şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Ruşen, “Enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığını gösteren en önemli kriter, gayri safi milli hasıla başına tüketilen enerji miktarı olarak tarif edilen ‘Enerji yoğunluğu’dur. Artan enerji maliyeti, artan sera gazları salınımı ve enerjide dışa bağımlılıkla en etkin mücadelenin yolu da enerji verimliliğinin arttırılması yani enerji yoğunluğunun düşürülmesiyle mümkündür. ABD gibi gelişmiş ülkeler enerji verimliliği konusuna büyük önem verirken, enerji de dışa bağlı bir ülke olan ülkemizde de bu anlamda özellikle devlet desteğiyle  başarılı çalışmalar yürütülmekte” diye konuştu.  Doç. Dr. Ruşen ayrıca, Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAREN) olarak enerji verimliliği üzerine yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bakan Bilgin, Hak-İş Genel Başkanı Arslan İle Bir Araya Geldi Bakan Bilgin, Hak-İş Genel Başkanı Arslan İle Bir Araya Geldi

Konferans, konuşmacıların katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından kendilerine Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe’nin teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.