Açık Hava Sinema Günleri’nde Hafta Sonu “Süt Kardeşler” Günü Açık Hava Sinema Günleri’nde Hafta Sonu “Süt Kardeşler” Günü

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34. Maddesine göre; “Konutlar belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz”.

2020 yılı Şubat ayı içerisinde kendilerine lojmanda konaklama süreleri bittiği için Üniversite lojmanlarını boşaltmaları hususunda resmi tebligat yapılan 4 personelin lojmanları boşaltmaması üzerine, NEVÜ Hukuk Müşavirliği tarafından resmi işlemler başlatılmıştı. Lojmanda işgalci durumda bulunan idari ve akademik personelin itirazlarını inceleyen idari mahkeme daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararlarını iptal edince, lojmanda işgalci konumda bulunan 4 personelin tamamı oturdukları lojmanları tahliye etti.

Lojman sırası bekleyen akademik ve idari personel, boşaltılan lojmanlara görev süresi ve puan üstünlüğüne göre yerleşecek.