İş ve Ticaret Ahlakı

Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.

Nisâ : 29

Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.

Nisâ : 31

Kuran-ı Kerimde "Haram yiyecek ve içecekler" ile ilgili ayetler Kuran-ı Kerimde "Haram yiyecek ve içecekler" ile ilgili ayetler

Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.»

A'râf : 81

Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.

İsrâ : 35

Ölçüyü tastamam yapın, (insanların hakkını) eksik verenlerden olmayın.

Şuarâ : 181

Doğru terazi ile tartın.

Şuarâ : 182

İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!

Mutaffifîn : 1

Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.

Mutaffifîn : 4