Pandemi döneminde kısmi olarak yaşanan ihracat geliri düşüşü 2021 yılı itibariyle büyük oranda ortadan kalktı. Uzmanlar yakın gelecekte buğday unu ihracatından elde edilecek gelirin 1 milyar dolar baremini aşacağını öngörüyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye 2019 yılının Ocak-Ağustos aylarını kapsayan ilk sekiz aylık dönemde 688.293.090 dolarlık buğday unu ihracatı gerçekleştiğini belirten Boris Volfman, "Bu rakam 2022 yılının aynı dönemi itibariyle 896.125.602 dolara ulaşmış durumda. Uzmanlara göre buğday unu ihracatında yaşanan bu keskin yükselişin sebeplerinden birisi de Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle oluşan talebi Türkiye’nin karşılıyor olması.  Savaşın etkilerinin kısa sürede ortadan kalkmayacağı dikkate hem iç tüketimin karşılanması hem de ihracatın aksamaması için uzmanlar da buğday üretiminin artırılması için çalışmalar yapılmasının şart olduğunu söylüyor." dedi.

İHA, SİHA ve İKU'lar Teröristleri Adım Adım Takip Ediyor İHA, SİHA ve İKU'lar Teröristleri Adım Adım Takip Ediyor

1f386ecb-0495-429d-adc3-74f26a8752b6

İhracat gelirleri her geçen yıl artış gösteriyor

Her ne kadar koronavirüs pandemisi pek çok sektörde durma ve yavaşlamaya sebep olsa da çoğu tarım ürününün bu durumdan etkilenmediğini söyleyen Boris Volfman, "Buğday unu da bu ürünlerin başında geliyor. 2019 yılının ilk sekiz aylık döneminde Türkiye dünyanın çeşitli ülkelerine 688.293.090 dolarlık buğday unu ihracatı gerçekleştirmişken pandeminin hayatımızı etki altına aldığı 2020 yılının aynı döneminde ihracat rakamı 621.623.280 dolar ile sınırlı kaldı. Pandemi etkilerinin azalması ve küresel ticaretin tekrar hız kazanmasıyla birlikte 2021 yılının ilk sekiz aylık döneminde buğday unu ihracatı 702.523.984 dolara yükselerek tekrar pandemi öncesi dönemin üzerine çıktı. 2022 yılının şubat ayında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin bir savaşa dönmesi üzerine dünya için bir tahıl krizi durumu ortaya çıktı. Bu da Türkiye’nin gerçekleştirdiği buğday unu ihracatı gelirlerinde büyük bir sıçrama yaşanmasını sağladı. 2022 yılının ilk sekiz aylık döneminde Türkiye 896.125.602 dolarlık buğday unu ihracatı gerçekleştirdi." dedi.

1 milyar dolar sınırının aşılması yakın

Türkiye’nin buğday unu ihracatı gelirlerinde yaşanan büyük artışı değerlendiren Boris Volfman, "Türkiye tarımsal ürün alanında düşünülenin aksine büyük bir oyuncu. Zaman zaman tarıma dair yapılan eleştirilerin sebebi Türkiye’nin tarımsal üretimde başarısız olması değil mevcut başarısının potansiyel gücünün altında kalması dolayısıyladır. Bu konuda da gerek ilgili bakanlığımız gerekse Ziraat Odaları çiftçimizin yanında durarak ülkemizi çok daha iyi bir konuma getireceklerdir. Bugün TÜİK verilerine baktığımızda 2022 yılının ilk sekiz aylık döneminde Türkiye yaklaşık 900 milyon dolarlık buğday unu ihracatı gerçekleştirmiş. Bu asla azımsanamayacak bir rakam. Bu sene bitmeden bir aksilik olmazsa 1 milyar dolar sınırı aşılmış olacak. Bu bir başarı mıdır? Kesinlikle evet. Fakat Türkiye gerek üretim gücü gerekse üretim alanlarının büyüklüğü bakımında bu alanda çok daha fazla gelir elde edebilecek bir ülke potansiyeline sahiptir. Bu sebeple üreticilerimize ve ihracatçılarımıza düşen mevcut başarıyla yetinmek değil daha ileriye gidebilmek için yeni ve inovatif çözüm yolları aramaktır." şeklinde konuştu.

Buğday ununda en büyük müşteri Irak

Boris Volfman, "Türkiye’nin güney komşusu Irak buğday unu ihracatında en büyük pazar olarak karşımıza çıkıyor. Zaman zaman Türkiye ile siyasi gerilimler yaşasa da Irak Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biri. 2022 yılının ilk sekiz aylık döneminde Türkiye’den Irak’a gerçekleştirilen buğday unu ihracatından elde edilen gelir 388.187.376 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakam buğday unu ihracatından elde edilen toplam gelirin %40’ından fazlasına denk geliyor. İkinci sırada ise yine Türkiye’nin güney komşusu Suriye 85.486.470 dolarlık ihracat rakamı ile karşımıza çıkıyor. Üçüncü sırada ise 73.891.821 dolarlık buğday unu ihracatı gerçekleştirilen Yemen bulunuyor." şeklinde konuştu.