Yurt içinde Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartın iptali yapılmalı ya da yeniden kimlik kartı müracaatında bulunulmalıdır.

Yurt içinde Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartın iptali yapılmalı ya da yeniden kimlik kartı müracaatında bulunulmalıdır.
Yeniden (değiştirme, kayıp) kimlik kartı başvurusunda merkezi veri tabanındaki fotoğrafın son altı ay içerisinde yapılmış bir başvuruya ait olmaması halinde, ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

Doğrulama yapılamaması ve kişinin kimliğinde tereddüde düşülmesi halinde kimliğin tespiti için ilk defa kimlik kartı süreçlerindeki usul ve esaslara göre işlem yapılır.

 İlk defa T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunacağım. Süreci kısaca açıklar mısınız?

İlk defa kimlik kartı başvurusu, fotoğraflı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeler) ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Gözden kaçırmayın

Daha Şık Görünüm için Pijama ve Korse Çorap Çeşitleri Hepsiburada.com’da Daha Şık Görünüm için Pijama ve Korse Çorap Çeşitleri Hepsiburada.com’da

Kimlik belgesi ibraz edemeyen veya ibraz ettiği kimlik belgesinde fotoğrafı bulunmayan on beş yaşını tamamlamış kişinin, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi durumunda; ana, baba, büyük ana, büyük baba, eş, varsa ergin kardeş veya ergin çocuklarının veya vasinin beyanı başvuru makamlarınca yeterli sayılır. Başvurularda sistem üzerinden beyanın doğruluğu kontrol edilir ve başvuru belgesinde “Başvuran Kişinin İmzası” alanında kayıt altına alınır.

Beyanda bulunacak yukarıda sayılan kişilerin bulunmaması, nüfus müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda başvuran kişinin kaydın sahibi olup olmadığı hususunda tereddüt oluşması halinde, Kimlik Tespit Formu düzenlenerek mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması durumunda kişinin başvurusu ile ilgili işlem tamamlanır.

Dış temsilciliklere yapılan başvurularda başvuran kişinin, kaydın sahibi olup olmadığı hususunda tereddüt oluşması halinde ise Kimlik Tespit Formu düzenlenerek başvuru sahibinin ana, baba, ergin kardeş, eş ve ergin çocuklarının; bunların bulunmaması halinde ise başvuru sahibinin belirlediği Türkiye’de tanıklığına başvurulacak kişi/kişilerin yerleşim yeri adreslerinin bulunduğu nüfus müdürlüklerine gönderilir. İlgili nüfus müdürlükleri tarafından mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılarak sonucundan başvurunun yapıldığı dış temsilciliğe bilgi verilir. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

Soruşturma sonucunda kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğunun tespit edilememesi hâlinde; varsa ana veya babasından, ana veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden; anası, babası veya kardeşi olduğuna dair tıbbi rapor veya Türk mahkemelerinden alınmış tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.