Sgk Primleri

Sigortalılık ve sigorta primlerinin yatması günümüz insanı için hayati önemdedir. Zira sosyal güvencesi olmayan bir kimse, bu çağda hemen her türlü imkândan mahrum kalacaktır. Sosyal güvence ve sigorta kavramı iki ayaklıdır.

Yararlı Bilgiler 15.02.2017, 22:50
Sgk Primleri

Sgk Primleri sigorta yaşantısı açısından oldukça önemli olmakla birlikte devlet tarafından belirlenen ve işverenin çalıştırdığı işçileri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödediği ücret olarak nitelendirilebilecek bir prim türüdür. Bu pencereden bakıldığında sosyal devletin en önemli sacayaklarından birisini oluşturan sosyal güvence kavramı, Türkiye gibi ileri sanayi toplumlarında yaşayan insanlar için ziyadesiyle kıymetlidir.

Sigorta neden gereklidir?

Sigortalılık ve sigorta primlerinin yatması günümüz insanı için hayati önemdedir. Zira sosyal güvencesi olmayan bir kimse, bu çağda hemen her türlü imkândan mahrum kalacaktır. Sosyal güvence ve sigorta kavramı iki ayaklıdır.

Öncelikle birey çalışma hayatını sürdürdüğü müddetçe sağlık giderleri, devlet tarafından kendisi adına yatırılan sigorta primleri kullanılarak karşılanacaktır. Bu bağlamda sigorta primlerinin zamanında ve düzenli olarak yatırılması hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler için son derece kıymetlidir.

Sigorta kavramının ikinci ayağı ise; kanun yapıcılar tarafından belirlenmiş olan süre boyunca sigortalı vaziyette çalışıldığı takdirde elde edinilen emeklilik hakkıdır. İnsanların yaptıkları işe göre olan yıpranma paylarına göre düzenlenen bu süre sonunda kişi, emekliye ayrılır ve hayatının geri kalanını güvence altına almış olur. Emekli olunduktan sonra devlet, herhangi bir karşılık beklemeksizin vatandaşlarına maaş öder ve sosyal devletin gereklerinden birisi olarak sağlık masrafları da devletçe karşılanır.

Bu bağlamda Sgk Primleri düzenli olarak ödendiği takdirde kişi hem kendisi hem de ailesi pek çok bakımdan garantiye almış olur.

SGK Primlerinin Hesaplanması ve Ödenmesi

SGK primleri her sene devlet tarafından alt ve üst sınırlar oluşturularak asgari ücretin brüt hali göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda 2015 yılının ikinci yarısında 1273,50 TL olan brüt asgari ücrete karşılık gelen 178,29 TL çalıştırılan bir işçi için ödenecek prim tutarı olarak belirlenmiş. Bunun yanında taban ücret 1273,50 TL iken, tavan ücret 8277,90 TL’dir ve Sgk Primleri üst sınırının hesabı yapılırken bu tutar baz alınmaktadır. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcumuzun olup olmadığını, işverenimizin adımıza yatırılması gereken primleri ödeyip ödemediğini nasıl kontrol ederiz? Bu konuda yapılması gereken tek şey; içerisinde bütün sigorta hareketliliklerimizin yer aldığı sigorta hizmet dökümüne sahip olmaktır. E-devlet üzerinden kolaylıkla alınabilecek olan hizmet dökümünde; şimdiye kadar çalışmış olduğumuz yerler, çalıştığımız zaman aralıkları, işveren tarafından adımıza devlete sigorta primlerinin yatırılıp yatırılmadığı, varsa ne kadar prim borcumuzun olduğu ve ne zaman emekli olabileceğimiz görülebilmektedir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@