Yabancı Plakalı Araçlarla Türkiye'ye Giriş Yapacak Vatandaşlarımızın Bilmesi Gereken Hususlar

1.Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından nasıl otomobil getirebilirim?

Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği(Seri No:1)gereğince turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak taşıt ithal edebilmek için yurtdışında yerleşik olmanız gerekmektedir.

2.Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?

Kişinin bir yıl içerisinde 185 günden uzun bir süre Türkiye dışında bulunması halinde yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir ve turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmesi mümkündür.

3.Bir yıl hesaplanırken takvim yılı mı esas alınır/hesap nasıl yapılır?

Bir yıl hesabı yapılırken kişinin Türkiye’ye geliş tarihinden 1 yıl geriye doğru gidilerek, son 1 yıl içerisindeki durumuna bakılarak hesap yapılır. (Örneğin kişi 05.04.2014 tarihinde Türkiye’ye giriş için başvurmuş ise 05.04.2014 ile 05.04.2013 tarihleri arasındaki 1 yıl içerisinde nerede bulunduğuna bakılır.)

4.Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 6 aydır (180 gün). Emekliler için özel bir düzenleme yapılarak 1 yıl süre verilmektedir. Bu süreler, kişinin ve taşıtının kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunması halinde verilir. Kesintisiz 185 gün yurtdışında kalmadan Türkiye’ye giriş yapılmak istenilmesi halinde 3. soruda anlatıldığı şekilde hesap yapılarak, kişinin Türkiye’de kaldığı süreler düşülerek kalan süre verilir.

5.Kişisel kullanıma mahsus aracın girişte sınır gümrüğündeki işlemleri için hangi belgeler gereklidir?

Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname), taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu, yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir.

6.Kişisel kullanıma mahsus aracın gümrükteki işlem prosedürü nedir?

Gümrük Muhafaza Birimi tarafından tek bir noktada kaydı yapılan araçlar pasaport işlemleri için polis peronlarına sevk edilir (yurda girişte vize pulu alması gerekenler polis kaydından önce pasaportları için vize pulu alırlar) Pasaport kayıt işlemlerini bitiren araçlar gümrük tescil kaydı ve muayene işlemleri için sonraki perona sevk edilir.. Daha sonra gümrük tescil işlemleri için gümrük peronlarına giderler. Gümrük tescil kaydı ve muayene işlemleri biten araçlar çıkış muhafaza birimine sevk edilir. Çıkış Muhafaza Biriminde tek bir noktada araçların bilgisayar üzerinden saha düşüm işlemleri yapılır.

7.Kişisel kullanıma mahsus aracın gümrükteki süresi ne kadardır?

Süre, işlem prosedüründe açıklanan noktalardaki iş yoğunluğuna ve istenen belgelerin eksiksiz olup olmadığına bağlı olarak değişebilmekle birlikte, muhafaza giriş kapı kaydı (30 saniye), polis pasaport kontrol (3 dakika), tescil (2 dakika), muayene (3 dakika) ve muhafaza çıkış kapı kaydı (30 saniye) olarak toplam 9 dakika içerisinde gerçekleştirilir.

8.Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?

Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler, Ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname, Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler, Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler, Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler, Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler, kabul edilmektedir.

9.Bu işlemler için ödeme yapmam gerekiyor mu?

Hayır. Bu işlemler için bir ücret alınmamaktadır.

10.Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim taşıtım için verilen süreyi geçirirsem ne olur?

4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 ve 241 inci maddeleri uyarınca hakkınızda cezai işlem yapılır.

11.Gümrük Kanununun 238. ve 241.Maddeleri nedir? Ne şekilde uygulanır?

Ben Bu Cihana Sığmazam Yeni Bölüm Bugün Var mı? İşte 25 Ekim Atv Yayın Akışı Ben Bu Cihana Sığmazam Yeni Bölüm Bugün Var mı? İşte 25 Ekim Atv Yayın Akışı

Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının;
1-Getiriliş amacı dışında kullanılması,
2-Bir başkasına kiralanması,
3-Ödünç verilmesi, başka bir şahsa devredilmesi,
4-Satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması,
5-Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi,
Halinde ; (5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla)
4458 sayılı Gümrük Kanunun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca; gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası alınır. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt yurtdışı hükmünde gümrük idaresince teslim alınır.
6-Verilen sürelerin aşılması halinde aşağıda belirtilen tutarlarda para cezası tahsil edilir.
a) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 1(bir) ay içerisinde yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/3-l maddesi uyarınca; 120(yüzyirmi)TL para cezası
b) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 2(iki) ay içerisinde yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/4-g maddesi uyarınca; 240(ikiyüzkırk)TL para cezası
c) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3(üç) ayı aşmayan sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/5-b maddesi uyarınca; 360(üçyüzaltmış)TL para cezası
d) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3(üç) ayı geçen sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası
Eğer süre aşımı kişilerin kusurlu hareketlerinden değil de mücbir (doğal afetler, çalınma, hastalık, ölüm vb.) nedenlerden kaynaklanmış ise bu durumlar geçerli belgelerle gümrük idaresine kanıtlandığında ceza verilmez.

12.Türkiye’de yaşıyorum yurtdışından geçici araç getirebilir miyim?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

13.Türkiye’de yaşıyorum, yurtdışında yaşayan akrabam/arkadaşım/eşim vs. burada benim kullanmam için taşıt getirip bana bırakabilir mi?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.

14.Eşim yabancı, onun adına araç getirebilir miyim?

Yabancı olan eşinizin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamakta olup, yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur.

15.Yabancı uyrukluyum / Türk vatandaşlığından çıktım / çifte vatandaşım turistik kolaylıklar kapsamında araç getirebilir miyim?

Turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir.

16.Yurtdışında yaşıyorum, şirketimin arabası ile Türkiye’ye giriş yapabilir miyim?

Taşıtın mülkiyeti başka bir şahıs ya da şirket adına ise giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz etmeniz gerekmekte olup, verilen süre sonunda taşıtı yurtdışı etmeniz gerekmektedir.

17.Yurtdışında bulunan şirketim Türkiye’de şube/acente vs. açtı. Taşıtları Türkiye’de kullanmak üzere getirebilir miyim?

Yurtdışında bulunan şirketinizin Türkiye’de şube/acente açması nedeniyle şirketinize ait araçların Türkiye’de sürekli kullanılmak üzere getirilmesi Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği(Seri No:1)hükümleri uyarınca mümkün değildir.

18.Türkiye’de bulunan şirketim yurtdışında şube/acente vs. açtı. Şirketime ait T.C. plakalı taşıt ile yurtdışına çıkış yapmak için ne gerekir?

Normal çıkış işlemleri için gerekli (ruhsat, pasaport, araç sigortası) yanında söz konusu aracın sizin tarafınızdan kullanılacağına dair sahip şirket tarafından verilmiş vekaletname ibrazı gerekir.

19.Babam yurtdışında yaşıyor, fakat ben Türkiye’de yaşıyorum. Babama ait yurtdışındaki aracı Türkiye’ye ben getirebilir miyim?

Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yaşayan başka birisine ait aracı geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir.

20.Çifte pasaport sahibiyim. Türkiye’ye giriş yaptığıma ilişkin tüm bilgiler Türk pasaportumda kayıtlı. Diğer pasaportum üzerine kayıt yaptırarak taşıt getirebilir miyim?

Bu tip işlemler yanıltıcı bilgi ve belgeler ile gümrük idaresini yanıltarak işlem yapmak kapsamında kaçakçılık takibatını gerektirir. Hakkınızda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

21.Otomobilim ile birlikte motosikletimi ya da karavanımı getirmek istiyorum. Bu mümkün müdür?

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtınız ile birlikte karavan, motosiklet, yat, bot, jet/ski vb. getirebilirsiniz.

22.Yurtdışında yaşıyorum ancak Türkiye’den emekli oldum. Getirdiğim taşıta 1 yıl süre verilebilir mi?

Taşıtınıza 1 yıllık süre verilebilmesi için yurtdışından emekli olmanız gerekmektedir. Türkiye’den emekli olanlara bu süre verilmemektedir.

23.Türkiye’ye girişte emekli belgemi ibraz edemediğim için 6 ay süre verildi. Emeklilik belgemi temin ettim. Bana 1 yıllık süreden kalan kısmı verilebilir mi, ne yapmam gerekiyor?

Emekli belgenizi daha sonradan temin etmeniz halinde, en yakın Gümrük İdaresine başvurarak kalan sürenin verilmesini isteyebilirsiniz.

24.(60) yaşın üzerindeyim ve yurtdışında sürekli serbest olarak çalıştım. Benim taşıtıma 1 yıl süre verilebilir mi?

Hayır, taşıtınıza 6 ay süre verilir. Taşıtınıza 1 yıl süre verilebilmesi için yurtdışından emekli olunduğuna ilişkin belgelerin ibrazı gerekmektedir.

25.Türkiye’ye taşıtım ile giriş yaptım ve verilen süre bitmeden taşıtım ile yurtdışına çıktım. 185 gün yurt dışında bulunmadan yeniden taşıt gelebilir miyim?

Türkiye’ye geçici giriş yapılarak sürenin tamamını kullanmadan yurtdışına çıkış yapmanız ve yeniden giriş yapmak istemeniz halinde kullanmadığınız kalan süreler verilerek taşıtınızın girişine izin verilir.

26.Türkiye’de taşıtım ile birlikte 6 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Tekrar ne zaman araç getirebilirim?

Kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunmanız halinde yeniden taşıt getirebilirsiniz. Aksi halde taşıt getirmeniz mümkün değildir.

27.Türkiye’de taşıtım ile birlikte 6 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Sınır kapısından giriş çıkış yapsam tekrar 6 aylık süre verilir mi?

Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmanız gerekmektedir. Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmadan yeniden taşıt getirmeniz mümkün değildir.

28.Türkiye’de taşıtım ile birlikte 6 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Belirli bir süre yurtdışında kalmadan adıma kayıtlı başka bir taşıt ile giriş yapabilir miyim?

Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmanız gerekmektedir. Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmadan başka bir taşıt da olsa yeniden taşıt getirmeniz mümkün değildir.

29.Türkiye’de taşıtım ile birlikte 6 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Aracımı orada bir başkasına satsam, aracımı satın alan kişi bu aracı Türkiye’ye getirebilir mi?

Satın alan kişinin, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında kesintisiz 185 gün kalarak yurtdışında yerleşik hale gelmiş ise taşıt getirmesine izin verilir.

30.Türkiye’de taşıtım ile birlikte 6 ay kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Taşıtsız olarak Türkiye’ye gelebilir miyim?

Taşıtsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır.

31.Yurtdışından turistik kolaylıklar kapsamında getireceğim arabanın yaşı ile ilgili bir kısıtlama bulunmakta mıdır?

Turistik kolaylıklar kapsamında getireceğiniz taşıtınız ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

32. Getireceğim aracımın direksiyonu sağdadır. Bu aracı Türkiye’ye getirmemde bir engel var mıdır?

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.

33.Kiralayarak getireceğim araç için bana ne kadar süre verilir?

Kiralayarak taşıt getiren kişinin, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Taşıt getiren kişi eğer yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmuş ise taşıt getirmesine izin verilir. Ancak kişiye verilecek süre, kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun ise kiralama sözleşmesinde belirtilen süre kadar süre verilir.

34.Türkiye’ye aracım ile giriş yaptım, aracımı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkabilir miyim?

Türkiye’ye turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirerek taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın bir gümrük idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. Bulunduğunuz yere en yakın gümrük idaresine taşıtınızı teslim ederek ve pasaportunuzdan taşıt kaydını sildirerek yurtdışına taşıtsız çıkış yapabilirsiniz.

35.Taşıtım ile birlikte bir motosiklet getirdim. Benim taşıtım ile yurtdışına çıkıp geri gelmem gerekiyor. Motosikletim Türkiye’de kalabilir mi?

Evet. Ancak motosikletinizi en yakın gümrük idaresini teslim ederek yurtdışına çıkabilirsiniz.

36.Ambara bıraktığım aracım burada ne kadar süre kalabilir?

Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın yurtta kalma süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) ay kalabilir.

37.Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirdiğim arabayı devlete terk etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor. Ayrıca bir ücret ödemem gerekmekte midir?

En yakın gümrük idaresine başvurarak taşıtınızı terk edebilirsiniz. Terk dilekçesi vermeniz yeterlidir, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak, yasal olarak takip edilen bir vergi ve ceza borcunuz varsa bunun ayrıca ödenmesi gerekir.

38.Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye’de benden başka kimler kullanabilir?

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan (ana, baba, eş ve çocuklar) ve yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce kullanılabilir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca da kullanılabilir. Aksi halde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uyarınca hakkınızda cezai işlem yapılır.

39.Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye’de birine satabilir miyim/sattığım kişi kullanabilir mi?

Turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yapılamaz.

40.Turistik kolaylıklar kapsamında otomobilimi Türkiye’ye getirdim, süremin tamamını kullanarak yurtdışına çıktım. 6 ay geçmeden eşim/oğlum/kızım vs. taşıtımı getirebilir mi?

Eşiniz/kızınız/oğlunuz vs. sizin ile beraber Türkiye’de bulunmuş ise yukarıda anlatıldığı şekilde sizin olduğu gibi onun da yerleşik olduğu yer Türkiye olmuş demektir. Doğal olarak sizin gibi o da 6 ay kesintisiz yurtdışında kalmadan taşıt getiremez. Vekâlet verilecek kişi sizinle beraber Türkiye’de bulunmamış ise yukarıda anlatılan hususlar kapsamında süre verilerek taşıt getirebilir.

41.Aracımın sigortası Türkiye’de geçerli değil. Türkiye’ye girişte sınırda yaptırmam mümkün mü?

Konusu itibariyle Gümrük Müsteşarlığı görev ve yetkisi dâhilinde bulunmamakla birlikte, taşıtlara ilişkin olarak Türkiye’ye girişinde taşıtın Türkiye’de geçerli bir sigorta poliçesinin ibrazı gerekmektedir. Eğer sigorta poliçeniz yok ya da Türkiye’de geçerli değil ise sınır gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenletebilirsiniz.

42.Türkiye dışında bulunan aracımın plakasını iptal ettirdim, bana geçici plaka (ZOLL) verildi. Bu taşıt ile Türkiye’ye giriş yapabilir miyim?

Geçici (ZOLL) plakalı taşıtlar için Türkiye’ye girişi esnasında en çok 15 (onbeş) gün süre verilmektedir.

43.Yurtdışına çıkış yaparken ya da aracımı gümrük idaresine bırakırken dikkat etmem gereken bir husus var mıdır?

Evet. Aracınızı yurtdışına çıkarırken ya da bir gümrük idaresine teslim ederken aracınıza ait bilgisayardaki giriş kaydının kapatılması ve pasaportunuzdaki “taşıt vardır” kaşesinin iptal edilmesi gerekmektedir.

44.Konu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?

Gümrük ve Ticaret BakanlığınınMevzuatsayfasından ulaşabilirsiniz.