Medikal profesyonellerin en çok ihtiyaç duyduğu çeviri türü sözlü ve yazılı olarak verilebilen tıbbi tercümedir.


Standart tercüme hizmetleri ile arasında birçok önemli farklılık olan tıbbi tercüme mutlaka bu alanda yeterli bilgiye, donanıma ve deneyime sahip olan çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Günümüz tıp dünyasında ağırlıklı olarak Latince kökenli terimler kullanılmakta olduğundan kaynak metindeki anlamın hedef metne doğru ve eksiksiz bir şekilde yansıtılabilmesi için bu konuda uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerle çalışılmalıdır. Bununla birlikte tıbbi tercüme hizmeti veren çevirmen, tüm çeviri süreci boyunca standart bir çeviri hizmetinden çok daha fazlasını gerçekleştirmekle sorumlu olduğunu, imza attığı çevirilerin insan hayatı açısından çok büyük önem taşıdığını göz ardı etmemelidir.
 

Tıbbi tercüme hizmetleri diğer özel çeviri alt türlerinde olduğu gibi standart tercüme hizmetlerinden farklı bir süreç izlenmelidir. Tıbbi tercüme hizmetleri sayesinde tıbbi bilgiler dünya çapında hızlı ve güvenilir bir şekilde paylaşılabilmektedir. Yapılan tıbbi araştırmalar ve keşifler dünya genelinde yaygınlaşabildiğinden tüm insanlığın hizmetine sunulabilmektedir.
 

Rottweiler Özellikleri ve Bakımı Rottweiler Özellikleri ve Bakımı

Tıbbi tercüme hizmetlerinin kullanımı bu kadarla sınırlı değildir. Aynı zamanda yabancı uyruklu kişiler kendilerine sunulan sağlık hizmetleri konusunda sıklıkla tıbbi tercüme hizmetlerinden yararlanma gereksinimi duyarlar. Tıbbi terminoloji çok ağır olduğu gibi tıp dili de benzersizdir. Bu durum dikkate alındığında çeviri hizmeti veren her çevirmenin tıbbi çeviri yapamayacağı kolaylıkla söylenebilir. Tıbbi tercüme hizmeti verecek olan çevirmenler hizmet verdikleri yabancı dil konusunda üst düzeyde yetkinliğe sahip olmalıdırlar. Aynı zamanda tıp terminolojisi ve sektörü hakkında yeterli donanımlarının ve birikimlerinin olması da zorunludur.
 

Tıbbi tercüme hizmeti verecek olan çevirmenlerin, yaptıkları çevirilerde evrensel tıp dili ile terminolojisine bağlı bulunmaları gerekir. Deneyimli, alanında uzman ve profesyonel çevirmenler sayesinde tıbbi tercüme konusunda uluslararası standardın yakalanması söz konusu olabilmektedir. Tıbbi tercüme hizmetleri sırasında çevirmenin tek bir harf hatası dahi yapması tıbbi çevirinin konusunu oluşturan metnin anlamını değiştirebilir ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlarla karşı karşıya kalınabilir. Tıbbi tercüme hizmetleriyle ilgili istenmeyen olumsuzlukların oluşmasının engellenmesi için tıbbi tercüme hizmeti veren çevirmenlerin tıp terminolojisine hakim, gerek gördüğünde araştırma yapan, sektörel gelişmeleri yakından izleyen ve konunun uzmanlarıyla iletişime geçebilen kişiler olması gerekmektedir.
 

Tıbbi tercüme hizmeti verecek olan çevirmenlerin yalnızca ana dil düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda üst düzeyde alan hakimiyetinin olması da zorunludur. Çevirmenler tıp terimleri ve kavramları konusunda belirli bir yetkinliğe sahip olmaları durumunda son derece başarılı tıbbi tercümelere imza atabilirler. Tıbbi tercümelerde kesinlikle anlam belirsizliğine ve hataya yer yoktur. Tıbbi metinlerin kendilerine has bir üslupları vardır. Kaynak metindeki üslup hedef metne de doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılabilmelidir. Tıbbi tercüme hizmeti veren çevirmen tıp alanındaki güncel gelişmeleri yakından izlemeli, kendini geliştirme konusunda çabalamalıdır. Çevirmen, tıbbi tercüme hizmetine başlamadan önce çeviri konusu alanda geniş çaplı bir araştırma yapmalıdır. Çevirmenin konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması çeviri sürecinde çok büyük bir avantaj olarak değerlendirilir. Tıbbi tercüme hizmeti tamamlandıktan sonra redaksiyon, son okuma ve kontrol süreçlerinin titizlikle yerine getirilmesiyle birlikte başarılı tıbbi tercümelere imza atılması mümkün olmaktadır.
 

Uluay Çeviri Hizmetleri alanında uzman ve deneyim sahibi profesyonel çevirmen kadrosu ile hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı tıbbi tercüme hizmetleri sunan sektöründe öncü bir isimdir. Bu hizmet kapsamında hastaneler, tıbbi malzeme üreticileri ve ilaç firmaları başta olmak üzere tıbbi tercüme ihtiyacı olan kişi, kurum ve kuruluşlara sözlü ve yazılı tercüme hizmeti vermektedir.
 

Noter Tasdikli Tercümeye Hayatın Her Alanında İhtiyaç Duyulur
 

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok farklı alanda ihtiyaç duyulan çeviri türlerinden biri yeminli tercümanlar tarafından verilen noter tasdikli tercüme hizmetidir. Noter tasdikli tercüme hizmetlerinin yeminli tercümanlar tarafından verilmesi, yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan belgenin ya da konunun doğruluğunun onaylanması demektir. Noter tasdikli tercüme sürecinde yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan belge, yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanır. Noter tasdikli tercüme hizmetlerinin yeminli tercümanlar tarafından verilmesi zorunludur. Çeviri yeminki tercüman tarafından yapılmazsa noter tasdikinin alınması söz konusu olamamaktadır.
 

Yeminli tercüman tarafından belge çevirisi yapıldıktan sonra noter tasdiki sürecini başlatılır ve noter tarafından belgenin incelenmesi aşamasına geçilir. İnceleme tamamlandıktan sonra yeminli tercümanın imzası, kaşesi ve noterin tasdiki ile belgenin doğruluğunun teyit edilmesi gerekir. Üst makamlara gönderilecek olan ve kabul aldıktan sonra konsolosluğa iletilen belgeler inceledikten sonra uygun bulunursa Apostil onayı verilir. İşlemler eksiksiz bir şekilde tamamlanması durumunda belgenin ibraz edileceği resmi süreçlerde herhangi bir sorunla karşılaşılması söz konusu olmaz. Bunun nedeni noter tasdikli tercüme hizmeti alınan belgelerin uluslararası platformlarda geçerlilik kazanmasıdır. Noter tasdikli tercüme hizmetinin onay aşamasında çeviri konusu belgenin Türkçe çevirisinin notere ibraz edilmesi şarttır. Noterin çeviriyi tasdik etmesi için belgenin tüm hususlara eksiksiz şekilde uygun olmalıdır.