2023 Yılı 30 Ağustos Zafer Bayramının kaçıncı yılı? 2023 Yılı 30 Ağustos Zafer Bayramının kaçıncı yılı?

Tasavvufta kalp mertebeleri bulunmaktadır. Bu mertebelere ulaşmak için bazı aşamaları geçmek gerekmektedir. Bu aşamalardan biri de Süveyda’dır. Kalpte oluşan günahlar siyah noktalara benzetilir ve bu siyah noktalara ait bilinmezlik makamına Süveyda anlamı verilmektedir.

Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta, tohum ortasındaki tanecik ve kalpteki gizli günah olmak üzerek 3 farklı anlamda kullanılmaktadır.