09-10 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Sürekli İşçi alımı Sözlü Sınavını asil ve yedek olarak kazananların listeleri aşağıdadır.

Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıda yer alan belgeleri en geç 26 Haziran 2020 mesai saati bitimine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Asil olarak atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde sınav komisyonuna yazılı olarak yapılabilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi, imzası olmayan dilekçeler ile faks, e-posta yoluyla ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER:

1- Atama Başvuru Formu Formu indirmek için tıklayınız 

2- Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sürekli İşçi Alım İlanında belirtilen sağlıkla ilgili özel şartları sağladığına dair)

3- Son altı ayda çekilmiş 6 (altı) adet biyometrik fotoğraf

Bahçıvan Sözlü Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

Hayvan Bakıcısı Sözlü Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

Sıhhi Tesisatı Sözlü Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi(Erkek) Sözlü Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

Güvenlik Görevlisi(Kadın) Sözlü Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

Temizlik Görevlisi(Erkek) Sözlü Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

Zabıta Ekipleri Denetimlerini Aralıksız Sürdürüyor Zabıta Ekipleri Denetimlerini Aralıksız Sürdürüyor

Temizlik Görevlisi(Kadın) Sözlü Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız