Dünya Bankası Projesi Kapsamında 2. Danışman Alımı İlanı

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam edilmek üzere Finans Uzmanı unvanında danışman alımı yapılacaktır.

Sağlık 31.12.2015, 21:44 31.12.2015, 23:55
Dünya Bankası Projesi Kapsamında 2. Danışman Alımı İlanı
banner230
Başvuruların en geç 14.01.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla, postayla veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışman İçin İstihdam Duyurusu

 İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TU

 Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

 Başvuru Numarası:

 Sıra No                 İhale No                                      İşin Adı

      1        TKHK/2016/CS/N.3.1.7./IC/2          Finans Uzmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 31.12.2015

Son Başvuru Tarih ve Saati: 14.01.2016 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam edilmek üzere Finans alanında bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışman Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşme İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Ocak 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

· Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin likidite politikası dahil finansal planlamasının oluşturulması,

 · Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı döner sermayeli işletmelerin gelecek yıllara ait toplam gelir ve gider projeksiyonlarının raporlanması,

· Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı döner sermayeli işletmelerde gelir-gider dengesinin sağlanması ile ilgili politika oluşturulması,

· Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin sağlık harcamaları konusunda değerlendirmeler yapılarak incelenmesi ve üst yönetime raporlanması,

 · Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı bazı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, biriminin belirleyeceği stratejik alanlarda finansal analizlerinin yapılması, 2 / 3

 · Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin finansal yapılarına ilişkin risk alanlarının belirlenmesi ve üst yönetime raporlanması.

Aranılan Nitelikler:

 · Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya mühendislik fakültelerinden (tercihen sağlık idaresi, işletme, iktisat, kamu yönetimi, muhasebe, finans veya endüstri mühendisliği) bölümlerinden mezun olmak,

 · Tercihen işletme, iktisat, finansal analiz, muhasebe, maliyet analizi, sağlık idaresi alanlarında yüksek lisans yapmış olmak,

 · Finansal Analiz, Maliyet Analizi, İşletme, Ürün Yönetimi ve Muhasebe, Stok ve Satın Alma alanlarında üniversitelerde, devlet kurumlarında veya özel sektörde en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak. (Tercihen sağlık finansman veya işletimi konusunda çalışmış olmak),

 · Mali tabloların hazırlanması konusunda en az 2 (iki) yıllık deneyimli olmak,

 · Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

 · Ofis yazılımları konusunda deneyimli olmak,

 · Seyahat engeli olmamak,

 · Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak.

 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu uygun bireysel danışmanı, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanın, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 14.01.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla, postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

 Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi: 
Posta Adresi: 
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sokak 
No: 4 Kat: 4 06520 Balgat / ANKARA
Tel: (0312) 705 18 12
Elektronik Posta: n31-proje@saglik.gov.tr

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@