Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge” kapsamında Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin verimlilik değerlendirmesi Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Gözden kaçırmayın

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Görüşüldü KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Görüşüldü

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi sağlık tesisinin yönetiminde uyulması gereken asgari standartları içermektedir. Yerinde değerlendirme Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi’’ ile Sağlık tesislerinin hizmet sunumu verimliliğini değerlendirmek, kaliteli ve etkili hizmet sunumda sürekliliği sağlamak, yöneticilerin ve çalışanların sağlık hizmeti sunum süreçlerine dair farkındalığını arttırmak amacıyla oluşturulan yerinde değerlendirme sonucunda

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tesislerden

Ürgüp Devlet Hastanesi %95,33

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi %92,75

Nevşehir Devlet Hastanesi %91,60

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi %91,58

puan alarak değerlendirmeyi başarılı bir şekilde tamamladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay; “Tesislerimizdeki bu yüksek orandaki değerlendirme sonucu gösterilen performans ve başarıdan dolayı Müdürlüğümüz Verimlilik Koordinatörüne ve tüm Tesis Yöneticilerine “Teşekkür Ediyorum.” dedi.