Diyanet Sen Nevşehir İl Başkan Vekili Hüsrev Öndegelen Safer ayının uğursuz olduğu yönündeki yanlış düşüncelerin dinimizde yeri olmadığına dikkat çekti.

Bakan Bilgin, Hak-İş Genel Başkanı Arslan İle Bir Araya Geldi Bakan Bilgin, Hak-İş Genel Başkanı Arslan İle Bir Araya Geldi

NEVŞEHİR(MHA) Öndegelen, "Safer Ayı hicri takvimin ikinci ayıdır. Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Kimi çevrelerce safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği söylentisi zihinleri meşgul etmektedir. Böyle bir anlayış cahiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve ‘’Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliye hurafeleridir!”(Buhârî, Kitâbu’t-Tıp,H.No:1927) buyurmuştur. İslâmiyet’te hürmet duyulan ve belli ibadetler için tahsis edilen aylar, günler ve geceler bulunmakla beraber; afetler, musibetler ve semavî belâlar için tahsis edilen muayyen he hangi bir zaman diliminden söz etmek mümkün değildir. Böyle bir tahsisat, İslâm’ın ruhuna uygun değildir. Belli ayları bela ve musibet ayı olarak ilân etmek doğru da değildir. O ayların musibet ve uğursuzluk ayı olarak ilân edilmesi Resûlullah (asm) tarafından nehy edilmiştir. Zira eşyada uğursuzluk yoktur. Efendimiz (sav) :Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde de uğursuzluk yoktur. ’Buyurmuşlardır. (Müslim, Selâm, 102). Allah’ın iradesini aylarla veya günlerle sınırlamak mümkün olmadığı gibi; böyle bir sınırlama çabası kulluk terbiyesine de yakışmaz. Mübarek Muharrem Ayı'ndan sonra gelen bu ayda biz Müslümanlar için bir hayli kıymetlidir. İslam tarihinde meydana gelen bazı olumsuz vakaların bu ayda vuku bulması bu ayın uğursuzluğu bela ve musibet ayı gibi telakki edilmesi kesinlikle doğru değildir" açıklamalarında bulundu.