Güven Oylaması Nedir? Güven Oyu İçin Yeter Oy Sayısı Kaçtır?

Göreve yeni başlamış veya görevini sürdüren hükumetin tutumunu değerlendirmek için mecliste yapılan oylamaya Güven Oylaması denir. Parlamento üyelerinin başa gecen hükumete destek verip vermeyeceğini gösterecek secim. Peki güven oyu yeter oy sayısı kaçtır. Tüm ayrıntılar 30 Kasım 2015 tarihli haberimizde.

Politika 24.06.2018, 21:40 30.11.2015, 11:05
Güven Oylaması Nedir? Güven Oyu İçin Yeter Oy Sayısı Kaçtır?
Hükümet programının okunması

MADDE 123– Cumhurbaşkanınca atanmakla kurulmuş bulunan Bakanlar Kurulunun programı, kuruluş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur.

Bakanlar Kurulu programının okunacağı gün için, Danışma Kurulunca Genel Kurula bir özel gündem teklif olunur.

Yeni Bakanlar Kurulu kurulduğu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse, Başkanlıkça derhal toplantıya çağrılır.

Hükümet programının görüşülmesi; göreve başlarken güvenoyu

MADDE 124– Bakanlar Kurulu programının Genel Kurulda okunmasından itibaren iki tam gün geçtikten sonra, program üzerinde görüşme açılır. Bu görüşme sırasında genel hükümler uygulanır.

Görüşmeye ayrılan gün için Danışma Kurulunca Genel Kurula bir özel gündem teklif olunur.

Bu görüşme için söz almak, yeni Bakanlar Kurulu listesine dair Cumhurbaşkanlığı yazısının Genel Kurulda okunmasından sonra mümkündür.

Görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylamasına başvurulur. Güven oylaması açık oyla genel hükümlere göre yapılır.

Güven isteminin görüşme usulü

MADDE 125– Başbakan gerekli görürse, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteminde bulunabilir. Bu istem derhal, Başkanlıkça, Genel Kurula sunuşlar arasında bildirilir.

Bu istem üzerine Danışma Kurulu derhal, güven isteminin görüşüleceği günü ve özel gündemi Genel Kurula teklif eder. Güven istemi üzerinde görüşme, her halde, güven isteminin Genel Kurulda okunmasından sonra bir tam gün geçmeden yapılamaz.

Güven istemi üzerindeki görüşmelerde genel hükümler uygulanır. Görüşme bittikten sonra, Danışma Kurulu derhal, güven oylaması gününü ve özel gündemi Genel Kurula teklif eder. Güven oylaması, her halde, görüşmenin bitmesinden bir tam gün geçmeden yapılamaz.

Oylama açık oyla olur.

Başkanlık, ikiyüzyetmişaltı milletvekili güvensizlik oyu kullandığı takdirde, Bakanlar Kuruluna güvensizlik oyu verildiğini, aksi halde Bakanlar Kurulunun güvenoyu aldığını bildirir.

-------------

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen AK Parti Grubu önerisine göre Bakanlar Kurulu programı görüşmeleri cumartesi günü, güven oylaması ise pazartesi günü saat 18.00’de yapılacak.

AK Parti Meclis Grubu tarafından getirilen ve Genel Kurul’da kabul edilen öneriye göre Bakanlar Kurulu programı cumartesi günü, güven oylaması ise pazartesi günü saat 18.00’de Genel Kurul’da yapılacak.

Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı başkan dahil 23 üyeden kurulacak ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu’na 2 başkanvekili, 6 kâtip üye, 4 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’na 1 başkanvekili, 4 kâtip üye, 1 idare amiri; Halkların Demokratik Partisi Grubu’na 1 başkanvekili, 1 idare amiri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu’na 1 kâtip üye, 1 idare amiri şeklinde oluşacak.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@