ÖĞRENEMEYEN ÇOCUKLAR

Merhaba Değerli Okurlar,

Bugün sizlere birçoğunuzun bildiği yahut sağdan soldan kulağına çalındığını bildiğim yalnız bazı yönleriyle eksiklerinizi tamamlayacağımı düşündüğüm Özgül Öğrenme Bozukluğu(güçlüğü)’nu anlatacağım.
Özgül Öğrenme Güçlüğü(ÖÖG)’nü tanımlarken 2 önemli noktayı size sunacağım. İlki,bu çocukların herhangi bir zeka problemi, duyu problemi yahut herhangi bir psikiyatrik tanı almamış olmaması. İkincisiyse bu çocukların akademik başarılarında akranlarına göre yani yaşlarına uygun olmayacak biçimde düşüklük görülmesidir. Bu iki noktaya bakarak özgül öğrenme bozukluğunun tanımını yapmış olduk. Bu tanımdan yola çıkarak ÖÖG’nin ne olmadığına bakacak olursak.ÖÖG bir zeka özrü, otizm,körlük, sağırlık ve davranış sorunu değildir. Bazı aileler çocuklarının bir zeka özrü olduğunu düşünebiliyorlar ve tanı aldırmaktan da korkuyorlar. Unutmayın, bu durumun zekayla bir ilgisi yoktur.

ÖÖG kendi içersinde 3’e ayrılan bir bozukluk. Sizlerin en çok duyduğu disleksiyle başlamak istiyorum.
-Disleksi, okuma alanındaki kısmi bozulma olarak tanımlanabilir. Disleksinin temelinde sesleri farketme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve hızlı isimlendirme sorunları vardır.
-Disgrafi, yazma yeteneğindeki bir yetersizliktir.Disgrafisi olan kişiler temel gramer ve imla becerilerinden de yoksundurlar (örneğin, p,q, b ve d gibi harflerde sorun yaşarlar) ve çoğunlukla düşünceleri formüle etmeye çalışırken yanlış sözcük yazarlar. Aslında halk arasında bu durum disleksi olarak bilinir. Fakat disleksi okuma alanındaki yetersizlikti.
-Diskalkuli, matematiksel ilişkileri kavrama ve hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan bozukluktur. Diskalkuli olan çocuklar sayıları bozuk şekilli, sıklıkla yer değiştirmiş, ters dönmüş vb. şekilde yazarlar. Basit işlemleri yapamazlar.
Tüm bunlara ek olarak bu bozuklukla birlikte çok sık karşımıza çıkan bir başka bozukluksa bizim bir önceki yazımızın konusu olan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğudur. Bu iki durum karşımıza birlikte oldukça sık çıkarlar.

ÖÖG çeşitlerine değindikten sonra ÖÖG tedavisi nasıl yapılır biliyor musunuz? Tek tedavisi düzgün ve doğru eğitimdir. Yalnız DEHB’le beraber görüldüğü durumlarda ilaç tedavisi alınmalıdır. Tek tedavisinin düzgün ve doğru eğitim olduğunu bildiğinize göre siz ailelere düşen görev normal eğitimin yanı sıra doğru bir eğitim kurumunda, öğretmen, veli ve okul psikolojik danışmanı iş birliği içerisinde gerekirse dışarıdan bir profesyonel yardımıyla bu süreci yönetmektir. Ayrıca erken tanının her bozuklukta olduğu gibi bu çocuklarda da çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Çünkü bu çocukları akademik hayata ne kadar çabuk adapte edersek o kadar başarılı, sosyal becerisi yüksek ve mutlu bir birey yetiştiririz.

Son olarak tüm bunlara ek olarak unutulmamalıdır ki, Albert Einstein, Stephen Hawking, Thomas Edison, Winston Churcill, Tom Cruise gibi birçok farklı alanda ünlenmiş kişilerde de bu bozukluk vardı. O yüzden her çocuğun özel olduğunu ve içinde birçok cevher barındırdığını unutmayın. Yeter ki siz onun kendini ifade etmesine, keşfetmesine izin verin.

Email: [email protected]