Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin 3 Projesine TÜBİTAK Desteği

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden Kübra Şerefoğlu ve Hasibe Yılmaz, “Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı” tarafından sağlanan TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri desteği almaya hak kazandı.

Ayrıca Sosyoloji Bölümü öğrencilerinden Hasibe Yılmaz’ın Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Ümit Yazgan danışmanlığında hazırladığı “Kültür Turizmi Olarak Avanos’ta Çömlekçiliğin Kadınların Sosyal ve Ekonomik Yaşantısına Etkileri” başlıklı projesi, Kübra Şerefoğlu’nun Arş. Gör. Dr. Nihan Ozansoy Tunçdemir danışmanlığında hazırladığı “Üniversite Gençliğinde Gelecek Kaygısı” başlıklı projesi TÜBİTAK desteklenen projeler arasında yer aldı.

Coğrafya Bölümü Öğrencilerinden 2 TÜBİTAK Projesi

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencilerinden Berke Şimşek’in Coğrafya Bölümü Öğr. Gör. Fatih Adıgüzel danışmanlığında hazırladığı “Farklı Kent Dokularının Kış Aylarında Biyoklimatik Konfor Alanlarının Belirlenmesi: Nevşehir Merkez Örneği” projesi ile, Doç. Dr. Şenay Güngör’ün danışmanlığı ile öğrencilerden Yeliz Çözmen’in yürütücülüğünü ve Ayşe Karipçin’in proje araştırmacılığını yaptığı “Nevşehir Kentinde Müzelerin Mekansal Dağılımı ve Ziyaretçi Potansiyelini Belirlenme Üzerine Bir Araştırma” adlı proje TÜBİTAK 2209/A Üniversitesi Öğrencileri Araştırma Projesi kapsamında desteklenen projeler arasında yer aldı.

Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A Desteği

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyonu aşkın kişi katıldı Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyonu aşkın kişi katıldı

NEVÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Davut Sarıtaş'ın danışmanlığında Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden yürütücülüğünü Ahmet Erkal, araştırmacılığını ise Damla Dursun ile Melis Çeltik’in yaptığı “Lisans Öğrencileri Araştırma Projeleri”, destek almaya hak kazandı.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencisine TÜBİTAK Desteği

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Nazlıcan Yangın’ın Kapadokya Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cevahir Altınkaynak danışmanlığında TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programına sunmuş olduğu “Miyoglobin İçeren Hibrit Nano Yapıların Üretimi Ve Boya Gideriminde Kullanılabilirliği” başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerine TÜBİTAK Desteği

“TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında, danışmanlığını NEVÜ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çeribaş’ın yaptığı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencilerinden Betül Yılmaz yürütücülüğünde Özge Ülkü Eraslan ve Ceren Ertürk tarafından hazırlanan “Nevşehir’de Kadın Folkloru” başlıklı proje önerisi, destek almaya hak kazandı.