T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 11/11/2020 KARAR NO : 2020/89

GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Belirlenen Cadde ve Sokaklarda Sigara Kullanımının Yasaklanması, 65 Yaş üzeri Vatandaşlarımızın sokağı çıkma kısıtlanması) Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın 11.11.2020 Tarih ve 18579 sayılı Genelgesi kapsamında, Nevşehir il genelinde 12.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde;

1. Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren İl merkezinde hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Atatürk bulvarı, Kayseri caddesi, Saatçi Hoca caddesi, Osmanlı caddesi, Damat İbrahim Paşa bulvarı, Lale caddesi, Mustafa Parmaksız caddesi ve bu caddelere bağlanan sokaklar ile Merkeze bağlı köy/kasaba ve Beldelerin caddeleri, il geneli toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içmenin yasaklanmasına. Yine bu konuda ilçe hıfzıssıhha kurullarınca değerlendirilerek ilçelerde kararlar alınmasına,

2. Koronavirüs salgınının ilimizdeki seyri takip edildiğinde hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastalarda yaşanan artış sebebi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00 16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,

Ancak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan;

a. Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetini sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlilerinin,

b. İşletme sahibi, Esnaf, Tüccar, Sanayici, Tarım ve Hayvancılık Alanında Faaliyet Gösterenler, Serbest Meslek Sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle, belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının saat kısıtlamasından muaf tutulmasına,

“Kumpanyada Curcuna” Adlı Tiyatro Oyunu İçin Biletler Kültür Merkezi’nde “Kumpanyada Curcuna” Adlı Tiyatro Oyunu İçin Biletler Kültür Merkezi’nde

3. İşyeri sahiplerinin ve misafirlerinin işyeri önlerinde masa ve sandalye koymak suretiyle oturmalarına veya ayakta topluluk oluşturulmasının yasaklanmasına,

4. İl giriş-çıkışlarında tüm araçlarda (özel araçlar dahil) seyahat edenlerin izolasyonda olup olmadığının sorgulanmasına, Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir.