DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA KENTTE 76 BİN 130 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULANACAĞI BİLDİRİLDİ.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Valimiz İnci Sezer Becel Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi Valimiz İnci Sezer Becel Basın Mensupları İle Bir Araya Geldi

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kentte 76 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirilirken; "Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda, Nevşehir’de 01.05.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Nevşehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Nevşehir il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 76 bin 130 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 56 milyon 336 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Nevşehir ilimizde en önemli sulama projelerinden birisi Ayhanlar Sulamasıdır. İş kapsamında 17 bin 730 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 6 milyon 848 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.