Sarıaslan, TBMM’de Nevşehir'in sorunlarını gündeme getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Nevşehir'in sorunlarını gündeme getirdi.

Nevşehir 19.11.2021, 12:08
Sarıaslan, TBMM’de Nevşehir'in sorunlarını gündeme getirdi

  CHP GRUBU ADINA FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

    Nevşehir'imizin Kapadokya bölgesinin sorunlarını dile getirmek üzere söz almış bulunmaktayım.

    Milletvekili seçileli üç yılı aşkın bir süre geçti. Nevşehir'in sorunlarını bu kürsüden defalarca dile getirdiğim hâlde hiçbir sorununa çözüm getirmediniz. Haksızlık yapmış olmayayım, Kozaklı ilçemizin hastane sorununu dile getirmiştim, üç yıl sonra temelini attınız, 1 kat çıktınız, bakalım ne zaman bitireceksiniz; bu işin takipçisi olacağım.

    Kozaklı-Kanlıca arasında 7 kilometrelik yolun 4 kilometresini yaptınız ama yaptığınız yol altı ay sonra bozuldu, eskisinden daha kötü oldu. İl Genel Meclisi Başkanını defalarca uyarmama rağmen aklınca beni oyalamaya çalıştı. "Müteahhidin teminatı var, merak etmeyin Vekilim." derken öğrendim ki teminatın tamamı 60 bin TL, oysaki yolun yapımı için müteahhide ödenen 800 bin TL. İl Genel Meclisinden pis kokular geliyor, takip ediyorum, gerekeni yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın Valimize bu durumu ilettim, kendisi de bizzat giderek yerinde incelemelerde bulundu, bozuk yolun yapımını teslim alan İl Genel Meclisi yetkilileri hakkında soruşturma açılması, müteahhit hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunma talimatı verdi. Sayın Valimize buradan teşekkür ediyorum. 4 kilometrelik yolu dahi yapmayı beceremeyen AKP zihniyetine -en hafif deyimiyle- yazıklar olsun diyorum.

    Avanos'un Kızılırmak üzerinde bulunan tarihî köprüsünün acilen genişletilmesi gerekmektedir. Turistik bir belge olan Avanosumuzda köprüden geçmek için kuyruklar oluşmakta, trafik tıkanmakta. Her altı ayda bir sordurduğumda "Proje tamam ama ödenek yok." denilmekte. Her seçim döneminde "Hacıbektaş, Derinkuyu ve Acıgöl ilçemize doğal gaz getirileceği" vaadinde bulundunuz ama seçim sonrasında bunları unutup gittiniz. Derinkuyu'yla Nevşehir'in birçok yerinde tarım ürünlerinin sulama ihtiyacı derin kuyulardan yapılmakta, bu da elektrik parası olarak yüklü miktarda ödemelere neden olmaktadır. Çiftçilerimizi bu zor durumdan kurtarmak için acilen güneş enerji sistemine geçilmesi gerekmektedir.

    Nevşehir, patates üretim merkezi olmasına rağmen bir cips fabrikası dahi kurmadınız; bırakın fabrika kurmayı, şimdiye kadar Nevşehir'e bir çivi dahi çakmadınız. Siz, vatandaşı aldatmaktan usanmadınız ama vatandaş aldatılmaktan artık usandı. Nevşehir merkezdeki sanayi bölgesinde ve Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'nde doğal gaz yok. "Her ilçeye doğal gaz götürdük." diye övünen iktidarınız, nasıl oluyor da bir ilin sanayisine doğal gaz götürememe acziyetine düşüyor? Doğalgazın olmamasından dolayı yatırım yapılamıyor. Dışarıdan fabrika kurmak için talepler var, Acıgöl civarı müsait ama doğal gaz olmadığını öğrenince yatırım yapraktan vazgeçiyorlar. İşsizliğin artarak devam ettiği ülkemizde Nevşehir'e yatırım olarak bir çivi dahi çakmıyorsunuz. Sanayicilerimizin önünü açın, doğal gazı getirin de onlar da yatırım yapsın; yatırım genişlesin, istihdam sağlansın.

    Her seçim döneminde Nevşehir'e hızlı tren vaadinde bulunuyorsunuz ama unutuyorsunuz. Ortada proje dâhi yok. Seçim yaklaşıyor, buradan hatırlatayım, artık yalan söylemeyin.

    Nevşehir Merkez'inde acilen çevre yoluna ihtiyaç var. Ne zaman yapacaksanız? Neden yapmıyorsunuz? Nevşehir-Aksaray arası 60 kilometrelik yolunu her yıl yapar, bozulur; mıcır dökersiniz camlar patlar, "Sıcak asfalt yapacağız." dersiniz, her sene "Neden yapmıyorsunuz?" diye sorduğumuzda "Ödenek yok." diye cevap verirsiniz.

    Nevşehir ne yaptı size de hâlâ buraya bir yatırım yapmıyorsunuz? Oysaki Nevşehir halkı size dolu dolu oylar veriyor, her zaman yüzde 60'ın-70'in üzerinde oy veriyor ama unutmayın son döneminize geldiniz. Nevşehir halkından gerekli dersi alacaksınız, sonunda da "Dersimi Aldım da ediyor" türküsünü söyleye söyleye iktidardan gideceksiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

    Nevşehir ve İç Anadolu'da topraklar yağmursuzluktan kuruyor. Acilen kapalı sistem sulamaya ihtiyaç var. Yamula Barajı'nda sular toplandı, bu toplanan suları kapalı sistem sulama kanallarıyla toprağa buluşturmak gerekiyor.

    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - İki dakikanızı rica edeceğim Başkanım.

    BAŞKAN - Bir dakikayı verelim ondan sonra bakarız efendim.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Tamam, peki.

    Her seçim döneminde bu vaatlerle geliyorsunuz ama unutuyorsunuz eğer bu sulama projesini yaparsanız, Kozaklı, Avanos, Gülşehir ve Kırşehir'de tarımda verimlilik en az 3 kat artar.

    Nevşehir'de gençlerimizin uyuşturucu bağımlılığı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu konunun acilen çözüme kavuşturulması gerekir. Emniyet Müdürünün çabaları ve polisiye tedbirlerle bu sorun tek başına çözülemiyor.

    Sayın milletvekilleri, biraz önce belediyelere kayyum atanması, belediye başkanlarının görevlerinden alınmasıyla ilgili bir tartışma oldu. Şimdi ben size bir belge gösteriyorum burada. Cam işleme atölyesi ekipmanları alım teslimiyle ilgili ihale şartnamesi. Bu ihale şartnamesi adrese teslim iş ihale şartnamesi.

    Değerli milletvekilleri, Murano Adası diye bir ada duydunuz mu? Murano Adası?

    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Ben duymamıştım, duyanın da olduğunu sanmıyorum. Bu ihalenin şartnamesini...

    DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) - Ben Man Adasını da bilmiyordum, bunlardan öğrendim.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Tabii tabii onlardan yeni şeyler öğreniyoruz.

    BAŞKAN - Sayın Sarıaslan...

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Bir dakika daha rica edebilir miyim? Bir dakika daha rica edeyim.

    BAŞKAN - Lütfen, buyurunuz.

    MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Adalarla ilgili çok şey öğreniyoruz. Adaları öğreniyoruz. Adaları seviyorlar.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Bu şartnamedeki... Diyor ki, bu şartnamede -uzun zaman yok, saymayayım- "Alınacak malzeme Murano Adasından ithal edilmiş olmalıdır." Bu belgeyi Grup Başkan Vekiline sunacağım şimdi.

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Bana ver, bana. Getir bana ver.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Buradan göndereyim sana. Vereyim, vereyim. Çok bende.

    BAŞKAN - Sayın Sarıaslan siz Genel Kurula hitap edin.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Usulde yokmuş. Göndereyim ben sana.

    ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hayır verebilirsin, usulde bu var. Ver, ver belki çekerler.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Buyur.

    ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Al çekti, harika fotoğraf!

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Murano Adasından alacaksınız. Şimdi bana bunu bir iş adamı arkadaşımız göndermiş, bir yazı yazmış. Zaman yok... "AK PARTİ'liyim." diyor bu iş adamı. Belediye Başkanına açtım... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

    Sayın Vekilim, dinlerseniz çok önemli, rica ediyorum. Size de verir üç dakika.

    Nevşehir Belediye Başkanına telefon açtım, dedim ki: "Başkanım, ben avukatım, hukukçuyum, milletvekilinden önce vatanseverim, milliyetçiyim. Öyle laf olarak değil..."

    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

    ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) - Bir dakika daha verin Başkanım, bir dakika daha ne olur.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Böyle dedim. Başkanım bir dakika rica ediyorum, tutanaklara geçsin.

    ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) - Çok güzel konuşuyor, vallahi, bir dakika Başkanım.

    BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Bir dakika daha.

    ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) - Kırmayın, vallahi hepimiz merakla dinliyoruz.

    BAŞKAN - Tamamlayın.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Aradım Belediye Başkanını, dedim ki: "Sizi bir hukukçu kimliğimle arıyorum, milletvekilliğimin dışında. Böyle bir şartname nasıl hazırlarsınız; utanmıyor musunuz, sıkılmıyor musunuz!" "Vekilim, benim haberim yok, derhâl getirtiyorum." dedi. On beş dakika sonra beni aradı, "Çok özür diliyorum, benim haberim olmadan böyle bir şartname hazırlanmış." dedi. "Peki, bu şartnameyi hazırlayanlar hakkında bir soruşturma açacak mısın?" dedim. "Derhâl gerekeni yapacağım." dedi. İnanın, soruşturma açsaydı bu kürsüye gelip bunu söylemeyecektim. Çok utanılacak bir durum, yüz kızartıcı bir durum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Milliyetçilik, muhafazakârlık lafla olmaz, eylemle olur. Bu iş adamının yazdığı yazıyı da size vereceğim Sayın Milletvekili. "Utandım." diyor, "AK PARTİ'li olarak utandım." diyor. Bunun hesabını, unutmayın, mutlaka ama mutlaka soracağız.

    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Zaman yakın; bu millet size haddinizi de bildirecek, hesabını da soracak.

    Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

    FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Değerli milletvekili arkadaşlarım; bir milletvekili arkadaşımla, aynı yöreden milletvekili arkadaşımla tartışmayı sevmem ama yarın, randevu veriyorum, mertsen, yarın öğleden sonra Nevşehir'i köy köy beraber dolaşalım. (CHP sıralarından alkışlar)

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Dolaşalım, tamam.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Hangimiz köylere gidiyoruz, hangimiz köylere gitmiyoruz, hep beraber görelim.

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Bir yaz boyunca köydeydim.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Şimdi, bakın, ben size bir şey okuyacağım, bunu bana gönderen iş adamının bir yazısını okuyorum size; ismini vermeyeyim, adama çökersiniz: "Belediye yetkilileriyle görüştüm. Hepsi 'Halklısınız ama yukarıdan geldi yapacak bir şey yok.' dediler." diyor.

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Ya, yalan, vallaha yalan.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Bu iş adamının adı var, adresi var, TC kimlik numarası var.

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Ya, Sayın Başkanım, bu konu...

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Şimdi, bana diyor ki: "Sen Nevşehir'e gitmedin, Nevşehir'i bilmiyorsun." Nevşehir halkı biliyor. 60 kilometrelik bir yol var Aksaray ile Nevşehir arasında, mübalağa etmiyorum -87'den beri ben Nevşehir'de politika yapıyorum, milletvekili adayıyım 87'den beri- her sene yapılır, bozulur; her sene yapılır, bozulur.

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Başladığını görmedin mi?

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Nevşehir'de artık "-mış, -miş" politikası yok; "Yapacağız." Üç ay önce, altı ay önce burada konuştum "Doğal gazı getireceğiz." dediniz, yok. "Yolu yapacağız." dediniz, yok.

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Her şeyden bihaberdarsın, yol başladı, haberin yok.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Haberim var.

    "2,5 kilometreyle ilgili ödenek verildi." dedi, Vali söyledi, Vali 2,5 kilometreyle ilgili.

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Ne alakası var?

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Geriye kalanın... Nerede ödenek, gösterin bana.

    Bak, bir şey daha söyleyeyim, yarın konuşacağım turizmde: Siz, Kapadokya alanının genişliğiyle Çanakkale'nin alanının genişliğini kıyaslayın -oraya yapılmasın demiyorum- Çanakkale alana 200 küsur milyon lira bütçeden ayrılan para var, Kapadokya'ya ayrılan 35 milyon. Yani neredeyse onda 1'i kadar.

    CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Altıda 1'i.

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Alan olarak da Kapadokya alan bölgesi Çanakkale'nin 10 katı büyüklüğünde. Nevşehir halkı ne yapsın ya size? "Oy" diyorsunuz, oy veriyor.

    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - "Milletvekili" diyorsunuz, milletvekili veriyor. Artık bitti o devir. Bundan sonra, muhalefet milletvekili var, Cumhuriyet Halk Partisi var.

    Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

    

    FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - "Minör bir Kanada firmasının modelidir." Yerli ve millîye bak! "Ford Mondeo misali, Ford marka misali. Ford Mondeo modeli ise Nortel markadır. Minör Şalümo seti..." (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sizin belediyenin yazdığı şartname; firmanın cevabı, onu okuyorum. Yalana bak, yalana, yalana! "400'ü aşkın ev aletleri ve makine üreticisiyiz ve tek yerli üreticiyiz, yerli!" Ey yerli ve millîler! "Çin'de yapılan akıl almaz ithalat yüzünden Türkiye içinde zaten ürün satamıyoruz lakin üretimimizin yüzde 96'sını gelişmiş ülkelerin sınıfına giren ülkelere ihraç ediyoruz. Bu şartlar altında, Türkiye'de bir belediyenin markası, menşesi belirtilerek hatta ülkenin hangi adasından ithal edilmesi gerektiğini yazarak bir ihale şartnamesi hazırlanması benim içimi acıtıyor." diyor iş adamı. Sizin içinizi acıtmıyor mu AK PARTİLİ, değerli kardeşlerim? (CHP sıralarından alkışlar)

    MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Sayın Başkanım...

    FARUK SARIASLAN (Devamla) - Vicdana davet ediyorum, vicdana; akıldan vazgeçtim.

    Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@