Sarıaslan'ın Göreme Vadisi Hakkında TBMM Konuşması

Nevşehir 24.10.2019, 09:46
Sarıaslan'ın Göreme Vadisi Hakkında TBMM Konuşması

 CHP GRUBU ADINA FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Göreme Vadisi, dünyada eşi benzeri olmayan bir vadidir. 30 Ekim 1986 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Göreme Vadisi ve çevresindeki alan millî park olarak ilan edilmiştir. Göreme Vadisi aynı zamanda 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Alanı olarak kabul edilmiştir, dünyada başka bir benzeri de bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu alan millî park statüsünden çıkarılmıştır. Hani denir ya düğün değil, bayram değil neden? Turizm Bakanı bu kararnameyle ilgili basına bir açıklama yapmış ve demiş ki "Bu kararnamenin çıkarılmasındaki amaç yetki karmaşasının önüne geçilmesidir." Sayın Bakana soruyorum: Biz bu Mecliste çok kısa bir süre önce karmaşanın önüne geçmek amacıyla Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'u çıkardık ve çok başlılığı önledik. Demek ki bu gerekçe gerçeği yansıtmıyor. Kapadokya bölgesinden, Nevşehir'den milletvekili 2 arkadaşım da burada. Bu alan yasasının çıkarılmasıyla ilgili kendileriyle görüştüğümüzde bazı maddelerin değiştirilerek kabul edileceğini, bunun da bölgemize faydalı olacağını söyledim. Bu Mecliste de destekledik. Zaten maddenin amacına baktığınız zaman, gerekçesine baktığınız zaman gerekçesinde de kargaşayı önlemek var. Yani ortada kargaşanın önlenmesi için çıkarılmış bir yasa var. Demek ki bu gerekçe, Bakanın söylediği gerekçe doğruları yansıtmıyor. Ben size gerçeği söyleyeyim. Kapadokya'ya turist akımı başladı, oda fiyatları arttı, kâr marjı yükseldi, yandaş sermayenin de doğal olarak -bunlarda alışkanlıktır- iştahı kabardı; okçular, damatlar devreye girdi. Buranın imara açılması için millî park statüsünden çıkarılması gerekiyordu çünkü millî parklar statüsündeki bir yere çivi dahi çakamazsınız. Böylelikle birinci aşamayı tamamlamış oldunuz. Şimdi geldi ikinci aşama. Kısa bir süre içerisinde yandaş sermayedarlarınıza otel inşaatı ruhsatı verip yeteri kadar nemalandıracak, sonra da çekip gideceksiniz. Kapadokya bölgesi mahvolacak, turist sayısı düşecek, en çok zararı da bölge insanı görecek. Turistler gelmemeye başlayınca başlayacaksınız "dış güçler" demeye. Sizin, bütün kabahati dış güçlere atmakta maharetiniz var. Ecdadımızın bize vatan yaptığı bu toprakları ve coğrafyayı mahvedeceksiniz, sonra da kalkıp "Coğrafya kaderdir." sözüne sığınmaya çalışacaksınız.
Şimdi Mevlâna'nın bir sözüyle size cevap vermek istiyorum.    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
FARUK SARIASLAN (Devamla) - Ufak bir sözünü söyleyeceğim Başkanım.
BAŞKAN - Buyurun.
FARUK SARIASLAN (Devamla) - Mevlâna diyor ki: "Niyeti kötü insanlardan değil, niyetinin kötü olduğunu gizleyen insanlardan korkunuz."

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

 FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Şimdi, değerli arkadaşlar, ben alan yasası geldiğinde -beraber oturduk konuştuk- destekleyeceğimi de söyledim, destekledim, oyumu da böyle kaldırdım açık net. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesine götürmemiz iptaliyle ilgili değil, daha iyi hâle getirilmesiyle ilgili yani var olanın dışında değil.
İki: Şimdi, ikiyüzlü... Benim Nevşehir'de farklı, burada farklı söylediğim söyleniyor. Benim kimliğimi, kişiliğimi bilen herkes bilir, Nevşehir'de ne söylüyorsam burada da aynısını söylerim, söylemeye de devam ederim.
Bakın, size bir şey söyleyeyim: Diyor ki: "Biz ne söylediysek arkasındayız, biz taraf tutmayız." 13/12/2018 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaat ederek balonla ticari havacılık faaliyeti yapmak için ön izin isteyen bir şirket -şimdi adını söylemeyeyim, çökersiniz adamın başına- Genel Müdürlüğe müracaat ediyor. Genel Müdürlük 24/5/2019 tarih ve 291/56034 sayılı yazıyla reddediyor. Ret gerekçesi uzun, anlatmayayım. "Bu kapsamda bölge işletme ve uçuş konuşmaları sınırlandırılmıştır." deniyor. 20 tane müracaat var bununla ilgili, hepsi reddediliyor aynı gerekçeyle.
MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) - Sayı daha fazla.
FARUK SARIASLAN (Devamla) - Şimdi, daha sonra bir yandaş müracaat ediyor. O müracaat eden yandaşa siz aynı gerekçeler gösterildiği hâlde... Bakın, gerekçeleri de burada size söyleyeyim çünkü tehlikeli: "2013 yılından itibaren Kapadokya bölgesinde Genel Müdürlük tarafından çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda bölge işletme ve uçuş konuları sınırlandırılmıştır." dediği hâlde kendi yandaşlarınıza bundan altı ay sonra 2 tane izin belgesi verdiniz. Yani siz konu yandaş olduğu zaman ülke çıkarlarını, doğa çıkarlarını değil, öncelikle yandaş çıkarlarını koruyorsunuz. Nevşehir'de bir anket yapın bakalım, hangi milletvekili... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
FARUK SARIASLAN (Devamla) - Bence sizler de mertsiniz, sizler de kişilik sahibisiniz, asla öyle bir laf etmem, ondan adınız kadar emin olun. Ben hiç kimsenin kimliğiyle, kişiliğiyle ilgili bir söz etmem ama ülke çıkarları, Nevşehir'in çıkarları için dünyanın her yerinde çekinmeden söylemeye devam ederim.
    

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@