Sahte Emlakçılara Dikkat!

Nevşehirli emlakçılar devlet memuru olup emlakçılık yapanlara tepki göstererek her emlakçıyım diyene kanmayın açıklaması yaptılar.

Nevşehir 13.08.2018, 13:16 13.08.2018, 13:19
Sahte Emlakçılara Dikkat!

K. MUŞKARA HABER ÖZEL - Nevşehirli emlakçılar, Nevşehir’de her vatandaşın emlakçılık yaptığını belirterek, “Emlakçılık bizim işimiz. Biz bu işten ekmek yiyor, bu işten ev geçindiriyoruz. Ama bizim işimizi herkes yapıyor. Sade vatandaşı geçtik devlet memurları da emlakçılık yapmaya başladı. Devletten aldıkları maaş yetmiyormuş gibi bir de komisyonculuk işiyle uğraşıyorlar” diye tepki gösterdi. Emlakçıların ortaklaşa yaptığı açıklamada, “Devlet memurlarının uymakla yükümlü oldukları kurallar Devlet Memurları Kanunu kapsamında bellidir. Bu kanun kapsamında 28. madde içerisinde yer alan kurallar gereğince devlet memurlarının ticaret ve emlakçılık yapmaları kesinlikle yasaktır” denildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK – 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011-KHK-650/38 md.; İptal cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113, K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (…) (1) Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014-6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. (Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011-KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile. (1) Yeniden düzenleme: 2/1/2014-6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdür.

“Kanunlarımızda memurumuzun da esnafımızın da yüküm ve sorumlulukları belli iken geldiğimiz noktada adeta emlakçılık ve galericilik yapan hatta bulunduğu devlet memurluğunda ki görevinden bile daha titiz ve hırslı bir şekilde ticaretine devam eden memur arkadaşlara sesleniyorum. Aylık maaşlarınızı tıkır tıkır alırken esnaflarda sizin görevlerinizi yapmaya kalksalar ve maaşlarınız onlara da bölüştürülse ne yaparsınız? Çünkü siz biz esnafların ekmekleriyle oynuyorsunuz. Sadece sizler değil branşı olmamasına ve yetki belgesi, vergi levhası bulunmamasına rağmen birçok memur ve esnaf emlakçılık ve galericilik yapıp bu işle uğraşan vergi ödeyen kira ödeyen birçok esnafımızın hakkına tecavüz ediyorsunuz. Nevşehir’de bir önceki dönem görev yapmış tapu müdürümüz emlakçılık yaptığını tespit ettiği polisleri tapudan kovmak zorunda kaldığında bu işe el atmanın zamanı geldiğini biliyorduk. Ancak biz yine sizler kadar vicdansız olmadık. Hiç bir masrafı ve yasal yükümlülüğü olmadığı halde emlakçılık (alım, satım, komisyonculuk), oto alım satım yapanlar bu yazımızı iyi okusun. Şimdi buradan tüm memurlara ve branşları olmamasına rağmen emlak, otomotiv alım satım yapan herkese sesleniyorum. Ayrıca Nevşehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini, Nevşehir Ticaret Odası Başkanlığını, Nevşehir Vergi Dairesini göreve davet ediyorum. Esnafların hakkına tecavüz edilirken siz de vebalde değil misiniz? Laf açıldığı zaman galericilere ve emlakçılara her türlü aşağılayıcı kelimeleri konuşanlar bu işi neden kendileri yapıyorlar? Biz kiramızı, stopajımızı, vergimizi ve aylık standart masraflarımızı karşılamak için belli bir standartta iş yapmak zorundayken sizler hem aylık maaşlarınızı alıyor hem de bizim rızkımıza mani oluyorsunuz. Aynı zamanda başka esnaf arkadaşlarımızda (kaportacı, tamirci, bakkal vs.) hem kendi mesleklerini yapıp paralarını kazanırken hem de galericilik ve emlakçılık yaparak bizim rızkımıza mani olmaktan utanmıyor musunuz? Çok sevdiğim bir büyüğüm bir lafı var. Ben daire fiyatlarını benden iyi bilen öğretmen istemiyorum. Ben hangi araba kaç lira eder galericiden iyi bilen doktor da istemiyorum. Ben müteahhitlik yapan polis istemiyorum. Memur ya kendi memurluğunu bıraksın gelsin ticaret yapsın yada memurluğunu yapsın. Aynı şekilde diğer esnaf arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Herkes kendi ticaretiyle ve branşıyla uğraşsın. Bilinmesini isterim ki biz emlakçılar olarak piyasa da vergi levhası ve emlak danışmanlığı sertifikası olmayan herkesi mercek altına alıp şikayet edeceğiz. Ayrıca Halk Eğitim Merkezimize de çağrıda bulunuyorum. Devlet memurlarına sertifika vermeyin. Memur görevinden istifa etsin gelsin başımız üstüne. Artık bu işe el atma zamanı geldi. Buradan yetkili herkesi göreve tekrar tekrar çağırıyoruz. Sizler devlet görevlileri olarak önlem almazsanız gerekli yasal yükümlülükleri uygulamazsanız bizler bu işi yargıya taşımaya da kararlıyız bunu da böyle bilin.” Haber: Mehmet Karaca

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@