Nevşehir SGK İl Müdürü Polat, Haber50’yi Ziyaret Etti

Nevşehir SGK İl Müdürü Erdin Polat Haber50’yi ziyaret ederek İmtiyaz sahibi Levent Ahmet Menekşe bir süre görüştü.

Nevşehir 31.01.2019, 14:32
Nevşehir SGK İl Müdürü Polat, Haber50’yi Ziyaret Etti

Nevşehir SGK İl Müdürü Erdin Polat ziyarette Sosyal Güvenlik Kurumu borç yapılandırmaları bozulanlara yapılandırmalarını ihya ederek kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı getirildiğini, vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

 NEVŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

28.12.2018 tarih 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11’ inci
maddesi ile eklenen Geçici 2. maddenin 1., 2., 3. ve 6. fıkraları Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yapılandırılması ile ilgili işlemleri düzenlemektedir. Bu madde kapsamında yapılan düzenleme de 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sosyal Güvenlik Kurumu borç yapılandırmaları bozulanlara yapılandırmalarını ihya ederek kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı getirilmiştir.

1-) 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırmaya başvurduğu halde yapılandırma şartlarını ihlal ederek yapılandırması bozulanların durumu;

hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen (yaklaşık aylık %2) geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

2-) Cari ay prim borçlarını ödememesi nedeniyle yapılandırması bozulanların durumu;

2018 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı prim borçlarından 2’den fazlasını zor durum hali olmaksızın ödemedikleri için yapılandırması bozulanlar, ödenmeyen cari ay prim borçlarını, ilgili cari ayın son ödeme tarihini takip eden günden, 28.02.2019 tarihine kadar gecikme ile birlikte ödemesi halinde bu aylar cari dönem ihlali olarak değerlendirilmeyecektir. Yapılandırmaları ihya edilerek yapılandırma haklarından yararlandırılmaya devam edilecektir.

3-) Primi Kendi Tarafından Ödenen Sigortalıların Durumu,

Kendi Primini, kendi ödeyen bütün sigortalılar, 7143 sayılı kanun hükümlerini ihlal etmelerinden kaynaklı yapılandırma ödeme planları iptal edilmiş olanların bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik merkezlerine yapılandırma ihyalarından yararlanmak için talepte bulunmaları şartıyla ve 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları 28.02.2019 tarihine kadar, ödemeleri halinde 7143 yapılandırma haklarından yararlanması mümkün olacaktır.

4- ) Genel Sağlık Sigortalı Borçlularının Durumu;

2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin (60/1-g) genel sağlık Sigortası prim borcu bulunan genel sağlık sigortalıları bu borçlarını, 28.02.2019 tarihine kadar başvuru şartı aranmaksızın kurumumuzla anlaşmalı bankaların “GSS 7143 Yapılandırma Prim Tahsilatı” menüsünden gecikme zammı ve gecikme faizi alınmadan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir müracaat yapmadan ödeme kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.

5-) Prim Borcundan Dolayı Genel Sağlık Sigorta Haklarından Yararlanamayanların Durumu;

7143 sayılı kanun hükümlerini ihlal etmelerinden dolayı, NİSAN 2018 öncesi borçlara ait yapılandırma ödeme planları iptal edilmiş olan ve bu nedenle Genel Sağlık Sigortası haklarından yararlanamayan sigortalı ve bakmakla yükümlü bulundukları kişiler, NİSAN 2018 öncesi borçları, 7159 sayılı kanun kapsamında 28.02.2019 tarihine kadar ödemeleri halinde bu borçlar, genel sağlık sigortası hak ve yardımlarından yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

6-) Borçlarından dolayı sigorta prim indirimi ve teşviklerden yararlanamayanlar ile haklarında icra takibi ve haciz uygulananların durumu;

7159 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak yeniden borçlarını yapılandıran Sosyal Güvenlik Kurumu borçluları, yapılandırma hakları devam ettiği sürece sigorta prim indirimi ve teşviklerden yararlandırılacak, haklarında yapılan İcra takipleri ve haciz işlemleri durdurulacaktır.

7143 sayılı kanun hükümlerine göre peşin/taksit ödemeleri yapılmadığı için yapılandırmaları ihlale girenlerin, 7159 sayılı kanun kapsamında ödeme takvimi aşağıdaki gibi olmaktadır.

7143 Sayılı Kanuna Göre Ödeme Süresinin Son Günü

7159 Sayılı Kanuna Göre Ödeme Süresinin Son Günü

Peşin / İlk Taksit Ödeme Süresinin son günü

07/09/2018

28/02/2019

İkinci Taksit Ödeme Süresinin sonu günü

31/10/2018

28/02/2019

Cari ay prim borçlarını ödememesi nedeniyle yapılandırması ihlale girenlerin ödeme takvimi aşağıdaki gibi olmaktadır.

Dönem

7143 sayılı Kanuna göre Ödeme Süresinin Son Günü

7159 sayılı Kanuna göre Ödeme Süresinin Son Günü

2018 yılı Temmuz

31.07.2018

28/02/2019

2018 yılı Ağustos

31.08.2018

28/02/2019

2018 yılı Eylül

30.09.2018

28/02/2019

2018 yılı Ekim

31.10.2018

28/02/2019

2018 yılı Kasım

30.11.2018

28/02/2019

GSS Prim Borcu Ödeme Takvimi aşağıdaki gibi olmaktadır.

7143 sayılı Kanuna göre Ödeme Süresinin Son Günü

7159 sayılı Kanuna göre Ödeme Süresinin Son Günü

GSS PRİM BORCU ÖDEME SÜRELERİ

31.12.2018

28/02/2019

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@