Nevşehir Hacı Baktaş Veli Ünversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Baktaş Veli Ünversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
banner230
 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe alanında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Profesör

1

1

Difüzyon kaynağı üzerinde doktora yapmış olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm İşletmeciliği alanında çalışma yapmış olmak, Yönetim ve Strateji alanında Doçentliğini almış olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm İşletmeciliği alanı ile Turizm Ekonomisi ve Turizm Kalkınma ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak, Pazarlama alanında Doçentliğini almış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Ermeni Meselesi üzerine çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Özel Fonksiyonlarda Eşitsizlikler üzerine çalışıyor olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Operatörlerin Spektral Teorisi üzerinde çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Stratejik Yönetim ve Rekabet Üstünlüğü alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Güncel Pazarlama Yaklaşımları alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Örgütsel Davranış

Doçent

1

1

Güncel Örgütsel Davranış konularında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

Yrd. Doç.

4

1

Avrupa Birliği ve uluslararası hukuk alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Yurt Dışında Yabancılara

Türkçe öğretimi deneyimine sahip olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları

Müzik

Yrd. Doç.

3

1

Piyano eğitimi alanında çalışma yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Yrd. Doç.

2

1

Doğu Türkistan Tarihi üzerinde çalışmış olmak

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

3

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2015, 00:40
YORUM EKLE