İl genel meclisi Aralık ayı kararları açıklandı

İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç’in başkanlığında Aralık ayında yapılan toplantılarda alınan kararlar açıklandı.

Nevşehir 24.12.2019, 11:18
İl genel meclisi Aralık ayı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) İl Özel İdaresi 2019 Mali Yılı Bütçesinin, 31 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleşecek olan bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği, bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerinde fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcama kalemlerine yazıları ekindeki cetvelde belirtildiği şekilde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. Fıkrası ile 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin b gereği, aktarma yapılmasına. İl Genel Meclisinin 02.12.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Bozca Köyü 187 ada 84 numaralı parselde bulunan taşınmaz üzerine “Konut Alanı” yapılmasına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 03.12.2019 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
Hacıbektaş İlçesi Hasanlar Köyü ile Kozaklı İlçesi Kalecik Köyü arasında bulunan 5 km yolun çok kullanılan bir yol olması özellikle pancar sökümü zamanı çok yoğun kullanıldığı için İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınarak 1.Kat Asfalt Kaplama yapılması hususunda verilen önerinin 5302 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereği gündeme ilave edilerek görüşülmesine. Öneride bahsi geçen konuların araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 03.12.2019 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Hacıbektaş İlçesi Aşağıbarak Köyünü Avanos İlçesine bağlayan yolun Büyükkışla Köyüne kadar olan kısmının İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınarak 1.Kat Asfalt Kaplama yapılması hususunda verilen önerinin 5302 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereği gündeme ilave edilerek görüşülmesine. Öneride bahsi geçen konuların araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 03.12.2019 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü 166 ada 173 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerine “Konut ve Park Alanı” yapılmasına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması talebi, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.12.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Acıgöl İlçesi, Ağıllı, Kurugöl, Doğala ve Çakıllı Köyleri ile Derinkuyu İlçesi arasında ulaşımı sağlayan grup köy yolu güzergâhının çok kullanılan bir yol olması sebebiyle İl Özel İdaresi 2020 yatırım programına alınarak sıcak asfalt yapılması hususu İl Genel Meclisinin 07.08.2019 tarihli ve 124 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Ancak bahsi geçen grup köy yolu güzergâhında olan Acıgöl İlçesine bağlı Karacaören, Topaç ve Karapınar Köylerinin de bahsi geçen grup köy yoluna ilave edilerek İl Özel İdaresi 2020 yatırım programına alınması ve sıcak asfalt yapılması hususundaki önerinin araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.12.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Avanos İlçesi Ayhanlar Köyü ile Gülşehir İlçesi Yeşilöz Köyü arasında bulunan 5 km yolun mesafeyi oldukça kısaltması ve çok kullanılan bir yol olması sebebiyle İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınarak 1.Kat Asfalt Kaplama yapılması hususundaki önerinin araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.12.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Avanos İlçesi Topaklı Köyü ile Hacıbektaş İlçesi Kayaaltı Köyü arasında bulunan 4 km yolun köy halkı tarafından çok kullanılan bir yol olması sebebiyle İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınarak 1.Kat Asfalt Kaplama yapılması hususundaki önerinin araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.12.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Avanos İlçesi, Bozca Köyü, 187 ada, 84 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Konut Alanı kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 05.12.2019 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İlimiz Merkez İlçede 1803 ada 1 nolu parselde belediye adına kayıtlı arsa üzerine, 2019 Temel Eğitim Yapım Programına sunularak yapılması planlanan 5 derslikli anaokulu binasının yapımında kullanılması amacıyla hayırsever Mesut ÇETİN tarafından yapılmak istenen 500.000,00 TL nakdi yardımın şartlı bağış olarak kabul edilmesine.

Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü 166 ada 173 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerine “Konut ve Park Alanı” yapılmasına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Avanos İlçesi Sarılar Köyü 5140-5141 parselde kayıtlı dükkan niteliğindeki taşınmazların eski ekmek fırını olduğu ve yeniden aktif hale getirmek istedikleri için Sarılar Köyü Muhtarlığı adına 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına karar verildi.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@