Fahri Trafik Müfettişliği Müracaatları Başladı

Nevşehir'de Fahri Trafik Müfettişi Olmak İsteyen Ve Şartları Uyan kişiler 10-20/10/2016 Tarihleri Arasında Müracaatlar Edebilirler

Nevşehir 12.10.2016, 13:56 12.10.2016, 14:01
Fahri Trafik Müfettişliği Müracaatları Başladı
banner230

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az kırk yaşında olmak,
c) En az yüksekokul mezunu olmak (24.11.1999-23886)
d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak 
f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, FETÖ/PDY gibi silahlı terör örgütleri kapsamında haklarında suç soruşturması veya kovuşturulması yapılmamış olmak, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Müracaat
Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi, nüfus cüzdanı ve öğrenim durumunu gösterir belge, kamuda çalışan personel görev belgesi diğer meslekler için (oda belgesi, vergi kaydı, ticaret sicil belgesi) birer sureti tüm kapak dosya içerisinde dilekçelerine ekleyerek Nevşehir Valiliğine müracaat edecekler.

NOT : MÜRACAATLAR 20/10/2016 TARİHİNE KADAR YAPILACAK, BU TARİHTEN SONRAKİ MÜRACAATLAR İŞLEME KONULMAYACAKTIR.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@