Patent adı verilen belge sayesinde insanlar buluş yapmaya özendirilirler. Bunun yanı sıra, yenilikler ve yaratıcı fikirler teşvik edilir. Buluşların bir sonucu olarak elde edilen fikirlerin sanayide sorunsuz bir şekilde uygulanması mümkün hale gelir. Patent; tescil edildiği andan itibaren buluş sahibine yalnızca bir defa için yirmi yıllık koruma sağlar. Sonuç olarak, herhangi bir buluşa imza atan veya kullanım hakkı elde etmek isteyenler için patentin önemi son derece fazladır.

Patent ile ilgili farklı kavramlar bulunur. Onlardan birisi de marka patent vekilliği olarak bilinir. Birçok kişinin aklında marka patent vekilliği nedir sorusu bulunuyor.

Marka Patent Vekilliği Nedir?

Marka patent vekilliği; Türk Patent Kurumu’nun kurulduğu günden bu yana yapılan sınav sonucunda verilen bir unvandır. Marka patent vekilliğinin birtakım sınırları vardır. Türk Patent Kurumu’nun temsil etmiş olduğu kimselerin sınai mülkiyet haklarının korunmasına aracılık edilir. Bunun yanı sıra, Türk Patent Kurumu nezdinde vekalet ilişkisi temin edilir. Ayrıca, Türk Patent Kurumu’nun temsil etmiş olduğu kişi ve kurumların sınai mülkiyet haklarının korunması başvurularının yapılması da söz konusudur.

Marka Patent Vekilliği Şartları

Marka patent vekilliği şartları merak edilir. Sınai mülkiyet kategorisinde özel çalışan kategorisinde bulunan patent ve marka vekillerinin Türk Patent Kurumu’nun sınavına girmek ve bu unvana sahip olmak adına birtakım özelliklere sahip olması gerekir.

●        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.

●        Kişinin yüz kızartıcı herhangi bir suçtan mahkumiyeti olmamalıdır.

●        Dört yıllık lisans eğitimi alınmış olmalıdır.

●        Fiil ehliyetine sahip olunması zorunludur.

Yukarıdaki şartlar; kişinin Türk Patent Kurumu’nun marka patent vekilliği için açmış olduğu sınava girebilmek adına sahip olması gereken özellikler arasında bulunur.

Tüm bunlara ek olarak, marka patent vekilliği için farklı gereklilikler de vardır.

●        Türk Patent ve Marka Kurumu’nun düzenlemiş olduğu hem genel yeterlilik hem de mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olunması gerekir.

●        Kişinin Türk Patent ve Marka Kurumu vekil siciline kaydolması gerekir.

Marka vekili; coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, marka, tasarım hususlarında danışmanlık yapma ve Türk Patent Kurumu nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Patent vekili ise patent, tasarım ve faydalı model gibi hususlarda danışmanlık yapma ve bu hususlarda Türk Patent Kurumu nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Kurumsal Mail Nedir ve Neden Önemlidir? Kurumsal Mail Nedir ve Neden Önemlidir?

Hem marka hem de patent vekilleri; istedikleri takdirde bir şirket bünyesinde çalışabilirler. Buna ek olarak, kendi ofislerini açmaları da söz konusudur. Marka vekilleri; kendilerine başvuran hem şahıs hem de tüzel kişilerin markalarını detaylı bir şekilde incelerler. Müvekkillerine konuyla ilgili detaylı bilgi vermeleri son derece önemlidir. Bunun yanı sıra, Türk Patent Kurumu ile gerekli tüm yazışmaları da marka vekilleri yönetir. Marka vekilleri; bilhassa marka tescil sürecinde aktif görev alırlar. Gelen itirazlar karşısında savunma yapmak ve kararlara usulüne uygun olarak itiraz etmek; marka vekillerinin görevleri arasında bulunur. Ayrıca, başvurunun uygun emtia listesi üzerinden ve yine uygun marka örneği ile yapılmasını sağlarlar. Bunun yanı sıra, tasarımların marka tescili için uygun hale getirilmesi ile de ilgilenirler. Coğrafi işaretler konusunda yetkili devlet kurumları ile Türk Patent Kurumu arasındaki görüşmeleri organize ederler.

Patent vekillerinin görevleri; marka vekillerinin görevleri ile hem farklılık hem de benzerlik gösterir. Her şeyden önce, patent vekillerinin iyi seviyede İngilizce bilmesi gerekir. Patent başvurularının araştırma ve inceleme aşamasında aktif görev alırlar. Türk Patent Kurumu’ndan gelen raporlara ve itirazlara gerekli cevapları verirler. Patent başvurusunun ne şekilde yapıldığı mühimdir. Doğru bir şekilde yazılan patent başvurusunun kabul edilmesi kolay hale gelir. Patent vekilleri; özellikle hükümsüzlük ve ihlal davalarında dava dilekçelerinin teknik bölümlerini hazırlarlar. Ayrıca, davanın avukatı ile beraber süreçte aktif bir şekilde görev alırlar. Buna ek olarak, rakip patent başvurularını da dikkatli bir şekilde incelerler. Bu sayede, süreci en iyi şekilde yönetme şansını elde ederler. Patent vekili; bilhassa mühendislik ve hukuk fakültesi mezunu olduğu takdirde işinde daha başarılı olur.

Marka patent vekilliği sınavı için birtakım şartlar olsa da kişinin mesleğin gerektirdiği özelliklere uygun niteliklere sahip olması çok daha önemli bir husustur. Bu mesleği hakkıyla yerine getirecek niteliklerden yoksun birisinin marka patent vekilliği için başvurması doğru olmayacaktır.

Marka Patent Vekili Nasıl Seçilir?

Marka patent vekilliği; iki yılda bir olmak üzere Ankara’da gerçekleştirilen bir sınav sonucunda verilen bir unvandır. Marka ve patent vekilliği olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Bunun yanı sıra, genel yeterlilik ve mesleki yeterlilik olmak üzere iki farklı oturumdan ibaret olan sınavlardır. Dört yıllık bir bölümden mezun olan herkesin bu sınava başvurabilmesi söz konusudur. Genel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar; ikinci aşama olan mesleki yeterlilik kısmına girme hakkını elde ederler. Yüz tam puan üzerinden değerlendirilen bu sınavda en az yetmiş alan adayların sınavda başarılı kabul edilmesi söz konusudur. Söz konusu sınavda başarılı olanların mesleğe adım atmaları için sicile kayıt olmaları gereklidir. Ayrıca, sicil kaydı her yıl yenilenmektedir.