Millî Türk Talebe Birliği Nedir?

"Sevda Kuşun Kanadında" İsimli TRT 1 'in yeni dizisiyle yeniden gündeme gelen Milli Türk Talebe Birliğinin tarihi serüveni şöyledir.

Kültür Sanat 29.04.2016, 20:43 29.04.2016, 20:53
Millî Türk Talebe Birliği Nedir?
banner230
Millî Türk Talebe Birliği (kısaca MTTB),
1936 yılında düzenlemiş olduğu Hatay'ın ilhakını destek mitingi nedeniyle 22 Kasım 1936 tarihinde kapatılan MTTB, 1946 yılında on yıllık bir aradan sonra Edebiyat Derneği Başkanı Reha Köseoğlu, Hukuk Derneği Başkanı Tahsin Atakan, Tıp Derneği Başkanı Rehai İslam tarafından, merkezi İstanbul'da olmak üzere, Türk Talebe Birliği adıyla tekrar kuruldu. Bu tarihten 1980'e kadar pek çok farkı görüşü içerisinde barındıran bir öğrenci hareketi olan MTTB 12 Eylül Darbesi sonrasında diğer tüm sivil toplum kuruluşları gibi kapatıldı.
27 Mart 2008 tarihinde Talebe Birliği Federasyonu adı ile yeniden kurulan MTTB hâlen faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Uzun yıllar yüksek öğrenim gençliğine hitap eden MTTB, ilk olarak 14 Aralık 1916 yılında kuruldu. Millete hedef tayininde, gençliğin öneminin farkında olan cumhuriyetin yönetim kadrosu da resmî görüşü doğrultusunda örgütlediği MTTB'ye devlet olarak destek verdi. 1916'dan 1980'e kadar, (arada kapalı olduğu dönemler hariç), faaliyet gösteren MTTB'de bundan önce dört devre yaşanmıştır diyebiliriz
MTTB'nin Yeniden Kurulması
MTTB’nin 1946 yılında yeniden kurulmasıyla başlayan bu dönemi de kendi içinde 2 ayrı devre olarak düşünebiliriz. 1946 – 1965 yılları arasında sol cereyanların etkisinde bir MTTB, 1965 – 1980 arasında ise milliyetçi ve muhafazakâr bir MTTB ile karşı karşıyayız.
III. Devre (1946-1965)
MTTB'nin bu fetret dönemi on yıl kadar sürdü. 1946 yılında, merkezi İstanbul'da olmak üzere, birlik; "Türk Talebe Birliği" adıyla tekrar kuruldu. Daha sonra yapılan müracaat neticesi bakanlar kurulu kararıyla başına "Millî" kelimesi eklendi.
Tek parti döneminden çok partili döneme geçişin başladığı 1946 sonrası yıllarda, gençlik daha hür bir çalışma ortamında kendini ifade etmek ve yetiştirmek imkânına kavuştu. MTTB'nin sol cereyanlar yönündeki görünüşü 1965 yılına kadar sürmüştür.
1950 ila 1965 yılları arasında Genel Başkanlık yapmış olan zevat sırası ile; Kamuran Evliyaoğlu, Nejat Cerman, Orhan Sakarya, Yaşar Özdemir, Faruk Narin ve Yüksel Çengel'dir.
IV. Devre (1965-1980)
1965 yılından itibaren MTTB, faaliyetlerini milliyetçi bir yapıda sürdürmüştür. Komünizmle mücadele alanında toplantılar tertip etmiş ve kampanyalar başlatmıştır. “İlk olarak düşünülmesi icap eden husus; "Millî Birlik" fikrini sağlam unsurlara dayayıp kökleştirmektir." gibi sloganlarla mücadele gayesi ortaya konmuştur.
18 Mart 1965 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Genel Başkanlığa Rasim Cinisli seçildi. Rasim Cinisli ile birlikte bir anlamda yeniden doğuş yaşanmıştır. Zira bu dönem; millî ruh ve millî şuura bağlı bir kuruluş hâline gelişin başlangıcı sayılır. Yeniden kazanılan milliyetçi ve mukaddesatçı Anadolu gençliği ile MTTB'nin müspet çalışmalarına hız kazandırıldı ve birlik tarihine ve misyonuna uygun çizgisine oturtuldu. Rasim Cinisli'den sonra 48. Dönem Genel Başkanlığına seçilen İsmail Kahraman'la MTTB’nin fikrî çizgisi daha da netleşti. Bu dönemde sol öğrenci olaylarına karşı ortak bir zemin oluştu. MTTB, milliyetçi ve mukaddesatçı görüşün buluşma ve yönetim yeri hâline geldi, milliyetçi çizgide olduğu gibi muhafazakâr çizgide de belirgin bir tavır aldı.
53. Dönem Genel Başkanı Rüştü Ecevit'in döneminde göze çarpan çalışma MTTB’nin ambleminin değiştirilmesi olmuştur. Kurulduğu yıldan beri MTTB’yi temsil eden “Bozkurt” resmi, ”Kitap” resmi ile değiştirilmiştir. Şekilde görülen bu değişiklik aslında Birlik’in İslami yönünün ağır bastığının bir ifadesi olarak kabul edilir.
1965 – 1980 yılları arasında MTTB’nin Genel Başkanları sırası ile; Rasim Cinisli, İsmail Kahraman, Burhaneddin Kayhan, Ömer Öztürk, Raşit Ürper, Abid Özmen, Rüştü Ecevit, Cemalettin Tayla, Kasım Yapıcı, Haşmet Oğuzalp, Vehbi Ecevit'tir.
12 Eylül 1980 askerî darbesi ile MTTB’nin IV. devresi de sona ermiş oldu.
Seneler sonra bir grup genç, kurdukları sekiz üniversite talebe derneğini bir çatı altında toplayarak, MTTB'nin kuruluşunun 90. yılı münasebetiyle tertipledikleri toplantıda Talebe Birliği Federasyonu adı ile MTTB'yi yeniden kurma çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ardından, 27 Mart 2008'de Taha Enes Şener'in Kurucu Genel Başkanlığında Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) Talebe Birliği Federasyonu adı ile resmen yeniden kuruldu.
Millî Türk Talebe Birliği Mensupları
Millî Türk Talebe Birliğine üye olup Türk siyasetinde öne çıkan isimler olmuştur. Bunların arasında; Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Eski Yardımcısı Beşir Atalay, Millî Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kültür Eski Bakanı İsmail Kahraman, İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu, Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin Çelik, Bahattin Yıldız, ve Hizbullah (Türkiye) cemaati kurucusu Hüseyin Velioğlu gibi birçok önemli isim bulunmaktadır.
 
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@